Podali jsme připomínky k územní studii Nákladové nádraží Žižkov

31.3.2021 - PRAHA | Novinky
www.iprpraha.cz/
Dnes je poslední den kdy může veřejnost odevzdat své připomínky nebo komentáře  k územní studii Nákladové nádraží Žižkov, kterou zpracoval Institut plánování a rozvoje. 

Odeslali jsme rozsáhlé připomínky k urbanistické studii, která je důležitým podkladem pro další rozhodování o budoucnosti transformační a rozvojové plochy kolem bývalého Nákladového nádraží Žižkov.

Transformační území Nákladové nádraží Žižkov je svou rozlohou 60 hektarů nevyužívaného zanedbaného území jednou z klíčových lokalit v pomoci řešení resilience Prahy. Výstavba 21. století v době klimatických změn si žádá naprostou prioritizaci klimatických opatření, ať už se jedná o ochlazující a izolační zelené prvky, anebo zadržování vody. Jedním z hlavních důvodů nedostatků navrhované studie je její koncepce, a to skrze silnou vytíženost území umožněnou zástavbou, která je nad rámec možné obsluhy území. Taková výstavba bude mít neodvratně dopady na ekologickou zátěž Prahy 3 a bude naopak ještě více zhoršovat životní prostředí Prahy. Taková rozhodnutí považujeme v dnešní době z pohledu města neobhajitelná. Všeobecně doporučujeme nahlížet na pojem „ecoquartier“, který by měl být v takovém rozsáhlém a centrálním prostoru a v současné globální debatě v hlavním městě naplněn, i v rámci „Strategie adaptace na klimatickou změnu“, kterou město vydalo a k níž se zavázalo.

Ukazuje se, že územní studie, kterou vypracoval IPR je v rozporu s městskými strategiemi i důvodem, proč byla stavební uzávěra vůbec vymezena - totiž řešením čtvrti jako celku včetně potřebné občanské vybavenosti, dopravního řešení, rozsáhlých zelených ploch a podobně. Děje se tak přesně to, co se stát nemělo - území se zastavuje podle plánů jednotlivých developerů, nikoli podle urbanistické koncepce hájící zájmy Pražanů.

K plánování nové čtvrti pro 15 000 obyvatel nelze přistupovat způsobem dobrého vojáka Švejka. Není možné upřednostňovat zisk developerů před odpovědností za budoucnost svých občanů, vyměnit možnost rychle stavět na úkor udržitelného života naší a dalších generací. Je nutné vymezit dostatečné plochy pro nové parky, školy a další veřejnou vybavenost a řešit bytovou i klimatickou krizi. Je nutné lépe přerozdělit pozemky a náklady a zisky mezi investory a městem, a toto nové majetkové rozdělení zakreslit do studie i změny územního plánu. (Mimochodem i při zachování hrubých podlažních ploch by bylo možné řešit území výrazně lépe.) Dále je nutné mezi městem a developery uzavřít takové smlouvy, které nebudou pouze jednostranně výhodné pro developery, ale budou i celospolečensky přijatelné.

KOMPLETNÍ PŘIPOMÍNKY NAJDETE ZDE

 Pokud s našimi připomínkami souhlasíte, podpořte je podpisem pod výzvou Chceme lepší Nákladové nádraží Žižkov!

Doporučujeme k pročtení i připomínky spolku AutoMat, které zveřejnili na svém webu.

Vaší pozornosti doporučujeme okomentované nákresy problematických bodů z podkladové studie:

pripominky-NNZ-grafika-01-ZS-01

Obr. č. 01 - nedostatečné plocha pozemku pro školu v budově NNŽ

pripominky-NNZ-grafika-01-ZS-02

 Obr. č. 02 - nevhodné dispoziční řešení budovy NNŽ pro umístění školy

pripominky-NNZ-grafika-01-ZS-04

Obr. č. 04 - nedostatečná plocha pozemku, nevhodné umístění u vytížené komunikace navíc bez předprostoru (veřejné rozptylové plochy před vstupem do areálu školy ) 


pripominky-NNZ-grafika-01-ZS-04b

Obr. č. 04 - nedostatečná plocha pozemku, nevhodné umístění u vytížené komunikace navíc bez předprostoru (veřejné rozptylové plochy před vstupem do areálu školy ) 


pripominky-NNZ-grafika-02-MS-05

Obr. č. 05 - nedostatečná plocha pozemku pro MŠ 

 pripominky-NNZ-grafika-02-MS-06

Obr. č. 06 - nedostatečná plocha pozemku pro MŠ - značka pro pozemek pro MŠ je umístěna v bloku, kde bude téměř nemožné umístit MŠ i obytné budovy, MŠ bude těmito budovami zastíněna 

 pripominky-NNZ-grafika-02-MS-07

Obr. č. 07 - nedostatečná plocha pozemku pro MŠ  - značka pro pozemek pro MŠ je umístěna v bloku, kde bude téměř nemožné umístit MŠ i obytné budovy, MŠ bude těmito budovami zastíněna

pripominky-NNZ-grafika-02-MS-08

Obr. č. 08 - značka pro pozemek pro MŠ je umístěna v bloku, kde jsou poměrně vysoké obytné budovy, MŠ bude těmito budovami zastíněna

 pripominky-NNZ-grafika-11-tramvaj-smycka

Obr. č. 08 - umístění tramvajové smyčky na úkor Malešického lesa

pripominky-NNZ-grafika-20-prostupnost-uzemim

pripominky-NNZ-grafika-21-prostupnost-uzemim

Obr. č. 09 - porovnání prostupnosti území dle studie a stávající čtvrti

 

Banner-stika

Sledujte nás: