Podle bezpečnostní zprávy používá Spolana dlouhý seznam toxických látek

25.8.2002 - PRAHA | Novinky
Bezpečnostní zpráva Spolany Neratovice uvádí seznam nebezpečných látek přítomných anebo vznikajících v provozech Spolany Neratovice. O celkových množstvích přítomných v závodu se však z této zprávy člověk nedozví. Jen o projektovaných kapacitách, které jsou navíc v m3. Kromě kapalného chlóru se ve Spolaně běžně nacházejí tyto nebezpečné látky: dichroman draselný, dicetylperoxydikarbonát, dilauroylperoxid, rtuť (kapacita 230 t), síran hydrazinu, propylen, nespecifikované nebezpečné kapalné odpady skladované v závodní spalovně odpadů, kapalný chlorovodík, vinylchlorid monomer, 1,2-dichlorethan, 1-buten, 1-hexen, 1-okten, 1-decen, směs 1-oktenu a 1-decenu, ethylen, triethylaluminium, propylen, xylen, cyklohexanon, amoniak, trichlorethylen a jeho zbytky v podobě odpadu a hydrazin hydrát.
Jak jsme slíbili ve zprávě zveřejněné zde 23. srpna, přinášíme podrobnější informace z bezpečnostní zprávy zpracované Spolanou Neratovice v prosinci 2001.

Bezpečnostní zpráva uvádí seznam nebezpečných látek přítomných anebo vznikajících v provozech Spolany Neratovice. O celkových množstvích přítomných v závodu se však z této zprávy člověk nedozví. Jen o projektovaných kapacitách, které jsou navíc v m3. Kromě kapalného chlóru se ve Spolaně běžně nacházejí tyto nebezpečné látky: dichroman draselný, dicetylperoxydikarbonát, dilauroylperoxid, rtuť (kapacita 230 t), síran hydrazinu, propylen, nespecifikované nebezpečné kapalné odpady skladované v závodní spalovně odpadů, kapalný chlorovodík, vinylchlorid monomer, 1,2-dichlorethan, 1-buten, 1-hexen, 1-okten, 1-decen, směs 1-oktenu a 1-decenu, ethylen, triethylaluminium, propylen, xylen, cyklohexanon, amoniak, trichlorethylen a jeho zbytky v podobě odpadu a hydrazin hydrát.

Na počátku povodní Spolana tvrdila, že všechny nebezpečné látky převezla do bezpečí. Jak se později ukázalo, nebyla to pravda. Z látek přítomných v provozech Spolany je například vinylchlorid monomer karcinogenní látkou. Rovněž poškozuje játra a ledviny. Může být přítomen nejen jako čistá látka, ale obsahuje ho také řada odpadů produkovaných Spolanou.

Odpady chemička spaluje ve spalovně umístění uvnitř závodu, v jiných zařízeních (například v Kaučuku Kralupy n. Vlt.) anebo je skládkuje na skládce nebezpečných odpadů umístěné v pravobřežním provozu Spolany. Přinejmenším pata skládky byla při povodni dle dostupných fotografií pod vodou také. Je otázka, zda tím nebyla ohrožena čistota vod. Spalovna kapalných odpadů byla pod vodou stejně jako celý závod.

Těžko lze očekávat, že by vedení podniku odváželo pryč i nebezpečné odpady. Z nich se mohlo do vody a pak mimo areál podniku uvolnit mnoho nebezpečných chemických látek.

Více informací o Spolaně Neratovice na stránkách kampaně Budoucnost bez jedů.

Banner-stika

Sledujte nás: