POLICE elite command


Země původu: Čína
Výrobce: CHUANG FENG TOYS FACTORY, CHENGHAI DISTRICT, SHANTOU CITY
Prodejce: František Prášek, Rašínova 208/19, 392 01 Soběslav II, IČ: 42363616 (prodejna: LOTOS MARKET, 9. května 619/39, 390 02 Tábor)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a dibutylftalátu (DBP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP a DBP působí na reprodukční orgány. Shora uvedená sada obsahuje v plastových přísavkách nábojů DEHP v  množství 0,64 % hm. a DBP v množství 1,76 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--police-elite-command-_10382_880_1.html

Datum upozornění: 19.06. 2015Published in Nebezpečné výrobky