POLICE WAGON, POLICE EMERGENCY, HIGHWAY PATROL


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Xuan Huong Doan, Loubská 35/24, Děčín – Děčín XIII - Loubí, IČ: 62005111, (prodejní adresa: Nám. Míru 113, Svitavy)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V přísavkách šípů byl zjištěn obsah DEHP v  množství 1,12 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/-informace-o-rizicich-latky--police-wagonpolice-emergencyhighway-patrol_10328_880_1.html

Datum upozornění: 10.06. 2015