Pomohli jsme Pražanům sepsat připomínky k velké změně v územním plánování

2.5.2017 - Praha | Novinky
Pražský magistrát, jak je zvykem, připravuje bez předchozích debat a bez spolupráce důležitou změnu v územním plánování. Pod nenápadným názvem – Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje – se skrývá snaha o proklestění cesty problematickému Metropolitnímu plánu. Změny, které se mají podle představ úředníků odehrát, přitom nejsou žádné banality.

Na základě zprávy má totiž dojít k přepracování dosavadních zásad územního rozvoje, a pokud by byly navrhované změny skutečně provedeny, došlo by například ke zrušení mnoha ploch zeleně, nebo by neplatily dosavadní podmínky pro výstavbu v rozvojových lokalitách. Dokonce se navrhuje, aby se změnil stávající systém ekologické stability. To je přitom zásah, který není nijak odůvodnitelný. Jediným důvodem tak může být Metropolitní plán, kterému odborníci vyčítají právě to, že systém ekologické stability nerespektuje. Je to absurdní a účelový postup, protože řešením špatného návrhu Metropolitního plánu není snížení standardů, ale náprava nedostatků.

Praha se pouští do odvážné hry. Pokud aktualizace Zásad územního rozvoje ukáže jako problémová a zdrží se, ohrozí to paradoxně i samotný Metropolitní plán. Ten totiž musí vycházet z platných zásad. Když nebudou schváleny nové včas, bude stejně muset vycházet z těch starých. Autoři aktualizace možná spoléhají na to, že bude schválena novela stavebního zákona, která tento problém řeší, ale to považujeme za ošidné.

Arnika trvá na tom, aby ze Zprávy jasně a konkrétně vyplývalo, proč je třeba Zásady aktualizovat a hlavně, proč je zapotřebí zasáhnout do zeleně, systémů ekologické stability anebo do jiných důležitých částí zásad.

Vzhledem k tomu, že je celý proces komplikovaný a děje se současně s jinými důležitými věcmi, pomohli jsme pražským spolkům sepsat připomínky.

O dalším vývoji vás budeme včas informovat.


Naše připomínky, které jsme magistrátu zaslali, najdete zde https://zmenyprahy.cz/novinky/velke-zmeny-v-uzemnim-rozvoji-prahy-na-obzoru

Oficiální web k přípravě Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje najdete zde http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/aktualne_porizovane_zur/index.html

Banner-stika

Sledujte nás: