Pořádková policie násilně rozehnala občany bránící řeku proti hydroelektrárnám

24.8.2017 - BOSNA A HERCEGOVINA | Novinky
Dnes, v ranních hodinách rozehnala pořádková policie dav protestujících proti výstavbě nové vodní elektrárny ve vesnici Kruščica poblíž města Vitez na území Bosny a Hercegoviny. Během zákroku bylo těžce zraněno několik osob. Ačkoli ze strany protestujících nedocházelo k agresivním výpadům, či jiným provokacím, byla policisty použita hrubá síla k uvolnění místní komunikace za účelem umožnění průjezdu stavební technice. Po tomto zákroku muselo několik zúčastněných vyhledat lékařskou pomoc. Neurčitý počet protestujících byl zadržen a odvezen k výslechu.

Obyvatelé vsi Kruščice protestují proti výstavbě vodní elektrárny v plánovaném Kruščickém Přírodním Parku. Tato protestní akce nebyla za poslední roky na území Bosny a Hercegoviny ojedinělou. K podobnému vyjádření nesouhlasu došlo například ve městech Kotor Varoš a Fojnica.

Jménem Koalice za záchranu řek v Bosně a Hercegovině se k události vyjádřil Viktor Bjelić: „Dnešní incident poukazuje na fakt, že bosensko-hercegovské orgány nechrání své obyvatele. Takovýto konflikt může zažít každý. Obyvatelé Kruščice brání svá základní lidská práva, kterými jsou právo na příznivé životní prostředí a právo na přístup k čisté vodě, zatímco zájmem investorů a jejich mecenášů je výhradně zisk. Je více než patrné, že privátní zájem je preferován před zájmem veřejným. Zarážející je taktéž skutečnost, že protestující byli ráno rozehnáni speciálními policejními jednotkami placenými z daní obyvatel této země.“

Nesporným faktem však zůstává, že skutečným záměrem této ranní akce bylo umožnění průjezdu především stavební technice, neboť neprodleně po rozehnání protestujících byla na místě stavební firma se svými stroji. Odsuzujeme takovéto jednání proti obyvatelům Bosny a Hercegoviny, jehož účelem je ochránit ty, jež vykonávají rozhodnutí škodlivá pro životní prostředí a jeho obyvatele.

Koalice za záchranu řek v Bosně a Hercegovině se obrátí s žádostí o pomoc na své bosensko-hercegovské kolegy a společně podniknout právní kroky, neboť takovéto jednání lze jednoznačně považovat za porušování svobody shromažďování, svobody projevu a práva na důstojný život. Na nadcházející konferenci smluvních stran Aarhuské úmluvy v Budvě, Černá Hora, budeme na tuto událost upozorňovat jako na případ potlačování aktivistů. Úmluva stanoví, že orgány musí chránit své občany před jakýmkoli útlakem.

Banner-stika

Sledujte nás: