Praha zadává zpracování nového územního plánu, lidé mohou podávat připomínky do dnešní půlnoci

18.4.2013 - PRAHA | Novinky
Ilustrační foto
Dnešní půlnocí vyprší termín pro podání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu Prahy. Jasnou vizi budoucího rozvoje hlavního města však stále nenabízí, přestože k tvorbě byli přizvání externí architekti a třicetistránkový dokument vznikal řadu měsíců. Podle sdružení Arnika zadání umožní další zhoršování životního prostředí i konflikty mezi zájmy občanů a plány developerů.

Možnosti k vyjádření však ještě přijdou

Dnešní půlnocí vyprší termín pro podání připomínek k návrhu zadání nového územního plánu Prahy. Jasnou vizi budoucího rozvoje hlavního města však stále nenabízí, přestože k tvorbě byli přizvání externí architekti a třicetistránkový dokument vznikal řadu měsíců. Podle sdružení Arnika zadání umožní další zhoršování životního prostředí i konflikty mezi zájmy občanů a plány developerů.

„Dnes o lhůtě k podání připomínek ví jen málokdo a magistrát se o informování Pražanů ani nepokusil. Obáváme se, že zadání nového územního plánu neudává jasný směr k tomu, aby se Praha vyhoupla mezi evropské metropole, které svým obyvatelům nabízejí vysokou kvalitu života. Motivem zadání je omezení regulací a rozvolnění pravidel, ale chybí vize, priority i jasné pojmenování problémů města. Politikové tím fakticky přenášejí zodpovědnost za formulování cílů územního plánu na architekty. Může to vyústit v inovativní územní plán, stejně jako vytvořit prostor pro nekontrolovatelnou výstavbu a prosazování soukromých ekonomických zájmů,“ obává se expert Arniky na územní plán Prahy Martin Skalský

Podejte připomínky k návrhu přímo na magistrátním webu >>

„Politikové nedokázali překročit vlastní stín a územní plán opět tvoří v kancelářích magistrátu, bez jakékoliv snahy o vtažení občanů Prahy do dění. Budoucnost Prahy ale nemá být jen v rukách úředníků a architektů. Informovanost v předvolebních kampaních je obrovská a z každého sloupu a vitríny na nás hleděli politikové se svými hesly. Podobně by měla vypadat také informační kampaň k územnímu plánu. Dnes ale o lhůtě k podání připomínek nikdo neví a magistrát se o informování lidí ani nepokusil,“ dodává specialistka na legislativu v územním plánování Mgr. Vendula Záhumenská.

10 hlavních problémů návrhu zadání nového územního plánu:

  1. Nestanoví jasné priority ani směr, kterým by se Praha měla rozvíjet. Chybí vize, která by mohla zaujmout občany nebo alespoň vyvolat společenskou debatu.
  2. Neřeší alarmující stav životního prostředí v Praze – z hlediska znečištění ovzduší je Praha třetím nejhorším regionem ČR hned po průmyslových regionech Ostravska a Ústecka
  3. Nepočítá s žádnou ochranou menších parčíků a dalších zelených ploch, což může mít za následek zvýšení tlaku na jejich zástavbu.
  4. Nedefinuje přísná pravidla, která by zabránila dalšímu rozrůstání Prahy do okolní krajiny a zástavbě zemědělské půdy.
  5. Opomíjí fakt, že Praha je jednou ze tří evropských měst, jejich historická centra jsou zařazena na prestižní seznam památek světového dědictví UNESCO.
  6. Soukromé vlastnictví má být nadřazeno ochraně životního prostředí, což ohrožuje ekologickou stabilitu krajiny.
  7. Dopravní koncepce považuje stále za prioritu individuální automobilovou dopravu. Praha tak zůstává dinosaurem mezi evropskými městy, která podporují MHD, pěší a cyklistickou dopravu.
  8. Není stanovena priorita vsakování dešťových vod v místě jejich dopadu, což způsobuje v hustě zastaveném území Prahy již dnes značné problémy.
  9. Není jasné, jak se má nový územní plán vypořádat s velkými investičními projekty, které byly součástí zrušeného konceptu bývalého primátora Pavla Béma.
  10. Není patrná žádná snaha zapojit do přípravy územního plánu občany, zásadní dokument vzniká jen v kancelářích magistrátu.

Banner-stika

Sledujte nás: