Příběh obce Tropodo: Jak se vyrábí tofu v dýmu z hořících plastů

15.12.2019 - Jindřich Petrlík
Spolu s našimi partnery z mezinárodní sítě IPEN a místními neziskovými organizacemi jsme se vydali do Indonésie zkoumat výskyt toxických látek v potravním řetezci. Předmětem výzkumu byla slepičí vejce z obcí Tropodo a Bangun. Tyto oblasti jsou doslova zaplavené plasty, a místní se snaží s touto situací vypořádat různými způsoby. Například v obci Tropodo se plastový odpad využívá jako palivo pro továrny na výrobu tofu. 

Tato aktivita představuje pro obyvatele obrovské zdravotní riziko. Naše studie prokázala výskyt vysoce toxických chemických látek v nebezpečných koncentracích, včetně dioxinů, které jsou rizikové již ve stopových množstvích. Dioxiny jsou prokazatelně spojené s řadou závažných onemocnění včetně kardiovaskulárních chorob, rakoviny, cukrovky a endometriózy.


Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí