Přínos vstupu České republiky do EU: Veřejnost se může vyjádřit k vlivu spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě na životní prostředí

6.6.2003 - Jindřich Petrlík | Novinky
Ještě týden má ostravská veřejnost na to, aby se vyjádřila k vlivu spalovny nebezpečných odpadů SPOVO (v Ostravě - Mariánských Horách). Tuto možnost má díky probíhajícímu procesu vydávání tzv. integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci znečištění. Spalovna nebezpečných odpadů, která původně patřila Aliachemu a nyní se o ni dělí SITA CZ a Indaver, je jediná, která má oficiální svolení pálit odpady s obsahem vysoce toxických polychlorovaných bifenylů. To vede ke vzniku rovněž vysoce nebezpečných dioxinů, které se v malých koncentracích objevují v emisích ze spalovny, ale ve větší míře pak v popeli a popílku ze spalovny. "Preferujeme ekologičtější cestu likvidace PCB, kterou je jejich chemický rozklad na jednodušší sloučeniny," upřesnil postoj Arniky RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů.

Nový vlastník jediné spalovny v České republice, která má svolení pálit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů (SPOVO, s.r.o.) požádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje o vydání integrovaného povolení. Stručné shrnutí bylo zveřejněno na internetových stránkách http://www.ippc.cz 16. května a od tohoto dne se počítá 30 dní, po které mají veřejnost a orgány státní správy a samosprávy možnost podat své připomínky k vydání tzv. integrovaného povolení spalovně. Termín pro připomínky veřejnosti vyprší již 15. června.

Vydání integrovaného povolení se musí podle zákona o integrované prevenci podrobit všechny velké průmyslové provozy v České republice. Právě tomuto zákonu se věnuje společný projekt sdružení Arnika a Partnerství o.p.s. financovaný z programu Phare - Access Evropské unie a Ministerstvem životního prostředí ČR.

„Zákon o integrované prevenci znečištění dává obcím i jednotlivým občanům možnost vyjádřit se třeba ke znečišťování ovzduší či produkci odpadů podniky. To dosud nemohli. Ale zároveň klade vysoké nároky na kvalitu jejich vyjádření a poskytuje jim prostor pouhých 30 dní na jeho vypracování. Chceme jim pomoci se na tuto možnost připravit,“ shrnul nejdůležitější cíl projektu Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika.

Aby občanům z okolí spalovny usnadnili orientaci ve složité problematice spalovny, vypracovali členové Arniky stručný přehled problémů - otázek týkajících se spalovny (viz článek na těchto stránkách). Jejich vyřešení či zodpovězení by mohli v rámci vydávání integrovaného povolení občané žádat. „Za nejpodstatnější považujeme monitoring vlivu spalovny na okolí, možnost náhrady spalování vyspělejšími - méně škodlivými technologiemi a také otázku, kam jdou toxické odpady produkované spalovnou a jaké látky obsahují,“ vyjmenoval stručně okruhy problémů vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady, RNDr. Jindřich Petrlík.

Banner-stika

Sledujte nás: