Rean nesplnil limit pro dioxiny

10.7.2002 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Spalovna nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem nebyla schopna dodržet limity pro dioxiny – jedné z nejnebezpečnějších toxických látek. ARNIKA tuto informaci získala od důvěryhodného zdroje. Překročení limitu by mělo pro firmu Rean znamenat definitivní konec provozu spalovny.
"Očekáváme, že Česká inspekce životního prostředí dodrží slovo a vydá záporné stanovisko ke kolaudaci spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem," komentoval výsledek měření emisí dioxinů v provozu firmy Rean vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů sdružení ARNIKA RNDr. Jindřich Petrlík. Hlavní inspektor pražského oblastního inspektorátu ČIŽP totiž opakovaně řekl, že pokud spalovna limit platný od ledna roku 2003 nenaplní, nezíská od inspekce kladné vyjádření pro kolaudaci. „Evropskému limitu spalovna v Lysé nevyhověla ve čtyřech případech z pěti. Pokud za těchto okolností Česká inspekce životního prostředí vydá souhlasné stanovisko, nezachová se nestranně," doplnil tiskový mluvčí ARNIKY Marek Jehlička. Rean se navíc na cestě ke kolaudaci musí potýkat s další překážkou. Tou je tzv. "zjišťovací řízení", které chce zahájit Ministerstvo životního prostředí, aby zjistilo, zda plánované stavební úpravy ve spalovně budou podléhat procesu EIA (EIA=posouzení vlivu stavby na životní prostředí). Samotné zjišťovací řízení oddálí kolaudaci nejméně o měsíc, v případě nutnosti vypracování EIA pak zhruba o půl roku. Do té doby nesmí být spalovna v provozu. Sdružení ARNIKA již před časem uvedlo, že spalovnu nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem bude nejlepší uzavřít i z řady jiných důvodů: například nepřesná evidence spalovaných odpadů, nedostatečné zabezpečení proti únikům toxických látek do okolního prostředí či nedostatečné zabezpečení z hlediska ochrany vod. Ukončení provozu spalovny požadují také zastupitelstva či rady okolních obcí (Ostrá, Zbožíčko a Jiřice) a rada města Milovice. "Myslíme si, že firmě Rean a s ní i personálně propojené firmě Ekobo by měla být rovněž odebrána osvědčení k nakládání s nebezpečnými odpady. Dodnes není uspokojivě vysvětleno, co se stalo s nebezpečnými odpady obsahujícími PCB z Milovic," uzavřel Petrlík.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu