JEDINEČNÉ A DIVOKÉ ŘEKY V BOSNĚ  BOJUJÍ O PŘEŽITÍ. POMOZTE NÁM JE ZACHRÁNIT

 

Zasadili jsme se o ochranu unikátního labského kaňonu a chceme dalším generacím předat co nejčistší a nejživější zdroje vody a nespoutané řeky. Ty ale nekončí na hranici Česka.

Bosna a Herzegovina je jednou z mála evropských zemí, kde ještě můžeme najít divoké a přírodní vodní toky. Betonářská lobby se ale nezastaví před ničím. Unikátní a divoké řeky jsou ohroženy výstavbou stovek přehrad.

 

 

 

 

Panenskou přírodu už několik let narušuje výstavba přehrad. V zemi, která je právem nazývaná modrým srdcem Evropy, je přes 240 unikátních vodních toků, z nich většina má být v příštích letech zastavěna. Na říční síti Bosny už nyní stojí sto dvacet přehrad. V současné době se připravuje dalších více než sotva představitelných tři sta projektů, v přepočtu to znamená přehrazení po každých 10 kilometrech řeky.

 

V modrém srdci Evropy, najdeme celou plejádu unikátních přírodních jevů, od krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, přes větvící se a divočící řeky vytvářející široká řečiště až po meandrující nížinné toky s přilehlými mokřady a s přímořskými i vnitrozemskými deltami.

 

Díky své kráse a nespoutanosti jsou balkánské řeky rájem nejen pro vodáky, ale jsou i domovem pro 69 endemických druhů ryb, včetně ohroženého dunajského lososa, který byl v Česku už vyhuben. Více než čtvrtina všech ohrožených evropských druhů ryb žijících v tekoucí vodě, nachází své poslední útočiště právě zde.

 

 

Pomozte zachránit divoké balkánské řeky

Podpořte prosím práci lidí, kteří svůj čas věnují ochraně nespoutaných řek a ohroženého dunajského lososa. Při nenásilných občanských protestech bylo několik vesničanů surově napadeno policií. Váš příspěvek pomůže při podávání žaloby na toto nepřípustné chování policie

Svým darem také pomůžete například uspět v soudním procesu s těmi, kdo nezákonně ničí přírodu.

Darujte online platební kartou
nebo internetbankingem:

 

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2800 600 855 / 2010
 • jako variabilní symbol můžete uvést své telefonní číslo
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email

Voda v řece Neretvě je průzračně čistá.

Svým darem pomůžete odvrátit plán na výstavbu více než 300 přehrad v Bosně a Herzegovině.

Osud řek je i ve Vašich rukách. Děkujeme Vám za podporu.

VÝZVA ZA POZASTAVENÍ PLÁNŮ NA VÝSTAVBU VODNÍCH ELEKTRÁREN NA ŘEKÁCH BOSNY A HERCEGOVINY

Řekám Bosny a Hercegoviny hrozí, že ztratí své největší bohatství, z nichž nejdůležitější je kvalita vody a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Plánované hydroenergetické projekty můžou vést k trvalému narušení divoké bosenské přírody, omezují přístup k vodě místním komunitám a posilují nerovnosti ve využívání vody jako společného přírodního zdroje.

Bosna a Hercegovina je jednou z posledních zemí v Evropě, která má kvalitní přírodní zdroje pitné vody. Bosenské řeky jsou domovem mnoha ohrožených a endemických druhů, včetně dunajského lososa.


Připojuji se tímto k prohlášení a žádám vlády Bosny a Hercegoviny, aby byla:

 1. zakázána stavba v chráněných oblastech a vytvořen seznam řek, které musí zůstat nedotčené.
 2. proběhla revitalizace již poškozených řek
 3. uskutečněna změna legislativních předpisů směrem k větší ochraně říční sítě Bosny a Hercegoviny a k ochraně práv místních obyvatel

Výzvu Balkánské řeky nedáme! podepsalo už 839 lidí.
 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. Příjmení
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 7. E-mail
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup
 9. Neplatný Vstup
 10. Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

I české řeky potřebují Vaši pomoc. Labe je bohužel opět v ohrožení. Zasadili jsme se o vyhlášení ochrany dolního toku evropskou sítí Natura 2000. Vláda však nyní znovu prosazuje stavbu jezu u Děčína, který by zničil místní unikátní přírodu. Prosím podepište petici na www.zivelabe.cz

27.11.2020

Jedna z žen chránících řeku Kruščica napadena. „Násilí vůči aktivistům musí být vyšetřováno,“ vyzývá Arnika

PRAHA / SARAJEVO
Ve středu 25. listopadu v časných ranních hodinách neznámí pachatelé házeli kameny na dům jedné z tzv. chrabrých žen z vesnice… více zde
22.10.2020

"Náš odpad to není, ale jsou to naše řeky" - série čištění řek v Bosně a Hercegovině

BOSNA AND HERCEGOVINA
V rámci aktivit zaměřených na ochranu přírodního bohatství v Bosně a Hercegovině proběhla od 27. září do 11. října série čištění… více zde
31.07.2020

Big Jump Bosna a Hercegovina 2020

BOSNA A HERCEGOVINA
I navzdory počasí a koronavirové situaci se lidé napříč Bosnou a Hercegovinou přidali k Big Jumpu, aby ukázali, jak moc jim… více zde
01.07.2020

Zásadní zvrat: Parlament Bosny a Hercegoviny chce zakázat výstavbu malých vodních elektráren

SARAJEVO / PRAHA
Nové usnesení Parlamentu Federace Bosny a Hercegoviny [1] je nevládními organizacemi považováno za historický zlom. Poslanci… více zde
14.05.2020

Investoři zneužívají koronovou krizi k výstavbě pěti malých vodních elektráren v Bosně a Hercegovině

SARAJEVO
Pod rouškou koronavirové krize začala v Bosně a Hercegovině v minulých týdnech výstavba pěti malých vodních elektráren. Investoři… více zde
Stavba vodní elektrárny na řece Plivě.
12.05.2020

Hájíme bosenskou přírodu a občanská práva díky důležitým e-deskám o chystaných projektech

BANJA LUKA / PRAHA
Nový informační portál českých ekologů pomůže Bosně a Hercegovině chránit tamní životní prostředí a předcházet konfliktům. Cílem… více zde

Arnika - Centrum pro podporu občanů

Centrum pro podporu občanů je jedním ze tří programů spolku Arnika. Posláním centra je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Více...

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. A zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst,  ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Centrum dlouhodobě působí v zahraničí, především v zemích západního Balkánu a v post-sovětských zemích.

Centrum za životní prostředí

Centrum pro životní prostředí, založené v roce 1999, je nezisková nevládní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje.

Více...

Centrum podporuje svobodný přístup k informacím a větší účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Usiluje o ovlivnění příslušných politik v oblasti životního prostředí, zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a dosažení konstruktivního dialogu a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Aktivně působí především v Bosně a Hercegovině.

Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny

Od roku 2016 sdružuje spolky i jednotlivce, jejichž cílem je zastavení plánované výstavby vodních elektráren a podpora rozvoje cestovního ruchu

Více...

, tradičních a doplňkových činností, které mohou zajistit větší množství pracovních míst a dosažení většího rozvoje místních komunit. Úlohou koalice je pomoci místním obyvatelům při zapojení do rozhodování o výstavbě vodních elektráren. Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny v současné době sdružuje více než 20 organizací z celé země a počet členů neustále roste.

Arnika 1200x755 CEPO cmyk obycejny-papir CZZS logo Logo Transition red and caption