JEDINEČNÉ A DIVOKÉ ŘEKY V BOSNĚ  BOJUJÍ O PŘEŽITÍ. POMOZTE NÁM JE ZACHRÁNIT

 

Zasadili jsme se o ochranu unikátního labského kaňonu a chceme dalším generacím předat co nejčistší a nejživější zdroje vody a nespoutané řeky. Ty ale nekončí na hranici Česka.

Bosna a Herzegovina je jednou z mála evropských zemí, kde ještě můžeme najít divoké a přírodní vodní toky. Betonářská lobby se ale nezastaví před ničím. Unikátní a divoké řeky jsou ohroženy výstavbou stovek přehrad.

 

 

 

 

Panenskou přírodu už několik let narušuje výstavba přehrad. V zemi, která je právem nazývaná modrým srdcem Evropy, je přes 240 unikátních vodních toků, z nich většina má být v příštích letech zastavěna. Na říční síti Bosny už nyní stojí sto dvacet přehrad. V současné době se připravuje dalších více než sotva představitelných tři sta projektů, v přepočtu to znamená přehrazení po každých 10 kilometrech řeky.

 

V modrém srdci Evropy, najdeme celou plejádu unikátních přírodních jevů, od krasových útvarů, romantických soutěsek a vodopádů, přes větvící se a divočící řeky vytvářející široká řečiště až po meandrující nížinné toky s přilehlými mokřady a s přímořskými i vnitrozemskými deltami.

 

Díky své kráse a nespoutanosti jsou balkánské řeky rájem nejen pro vodáky, ale jsou i domovem pro 69 endemických druhů ryb, včetně ohroženého dunajského lososa, který byl v Česku už vyhuben. Více než čtvrtina všech ohrožených evropských druhů ryb žijících v tekoucí vodě, nachází své poslední útočiště právě zde.

 

 

Pomozte zachránit divoké balkánské řeky

Podpořte prosím práci lidí, kteří svůj čas věnují ochraně nespoutaných řek a ohroženého dunajského lososa. Při nenásilných občanských protestech bylo několik vesničanů surově napadeno policií. Váš příspěvek pomůže při podávání žaloby na toto nepřípustné chování policie

Svým darem také pomůžete například uspět v soudním procesu s těmi, kdo nezákonně ničí přírodu.

Darujte online platební kartou
nebo internetbankingem:

 

 

Darujte převodem na účet:

 • číslo účtu: 2800 600 855 / 2010
 • jako variabilní symbol můžete uvést své telefonní číslo
 • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email

Voda v řece Neretvě je průzračně čistá.

Svým darem pomůžete odvrátit plán na výstavbu více než 300 přehrad v Bosně a Herzegovině.

Osud řek je i ve Vašich rukách. Děkujeme Vám za podporu.

VÝZVA ZA POZASTAVENÍ PLÁNŮ NA VÝSTAVBU VODNÍCH ELEKTRÁREN NA ŘEKÁCH BOSNY A HERCEGOVINY

Řekám Bosny a Hercegoviny hrozí, že ztratí své největší bohatství, z nichž nejdůležitější je kvalita vody a rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Plánované hydroenergetické projekty můžou vést k trvalému narušení divoké bosenské přírody, omezují přístup k vodě místním komunitám a posilují nerovnosti ve využívání vody jako společného přírodního zdroje.

Bosna a Hercegovina je jednou z posledních zemí v Evropě, která má kvalitní přírodní zdroje pitné vody. Bosenské řeky jsou domovem mnoha ohrožených a endemických druhů, včetně dunajského lososa.


Připojuji se tímto k prohlášení a žádám vlády Bosny a Hercegoviny, aby byla:

 1. zakázána stavba v chráněných oblastech a vytvořen seznam řek, které musí zůstat nedotčené.
 2. proběhla revitalizace již poškozených řek
 3. uskutečněna změna legislativních předpisů směrem k větší ochraně říční sítě Bosny a Hercegoviny a k ochraně práv místních obyvatel

Výzvu Balkánské řeky nedáme! podepsalo už 738 lidí.
 1. Jméno
  Napište své jméno.
 2. Příjmení
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 7. E-mail
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup
 9. Neplatný Vstup
 10. Podepsáním petice uděluji spolku Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

I české řeky potřebují Vaši pomoc. Labe je bohužel opět v ohrožení. Zasadili jsme se o vyhlášení ochrany dolního toku evropskou sítí Natura 2000. Vláda však nyní znovu prosazuje stavbu jezu u Děčína, který by zničil místní unikátní přírodu. Prosím podepište petici na www.zivelabe.cz

30.08.2019

Fotografujte a zachraňte řeky! Lidé upozorňují na nedostatek vody v Bosně a Hercegovině

BANJA LUKA
Kvůli legislativním nedostatkům nemají desítky řek dostatečnou hladinu vody. Přes předchozí sliby se příslušným ministerstvům… více zde
14.06.2019

U pramenů řeky Sany se sešlo přes 100 lidí, požadovali ochranu této oblasti

DONJA PECKA
„Chránit řeku Sanu je víc než nutné.“ Tak zní poselství více než stovky lidí, kteří se zúčastnili akce organizované Koalicí za… více zde
Prameny řeky Sany. Elektrárna Medna je jen pár set metrů níže
06.05.2019

Sana získá ochranu! Řeka se konečně stane přírodním parkem

BANJA LUKA
Ministerstvo územního plánování, výstavby a ekologie Republiky srbské schválilo přípravy vyhlášení dvou chráněných území na řece… více zde
Radost obyvatel Kruščice a ekologů z Banja Luky
31.03.2019

Lidé tančí a zpívají, chamtiví investoři tady nejsou vítáni, říká ke zrušeným elektrárnám bosenská ekoložka

KRUŠČICA
V prosinci došlo k průlomu v jedné z bedlivě sledovaných kauz bosenské divoké výstavby vodních elektráren. Kantonální soud ve… více zde
Svoboda řek. Přehrada Idbar na řece Baščici se prolomila krátce po zbudování v roce 1959
14.03.2019

Braňme řeky a ty, kteří za ně bojují!

BOSNA A HERCEGOVINA
Vzhledem k plánům na výstavbu velkého počtu vodních elektráren na řekách Bosny a Hercegoviny hrozí, že balkánská fedace přijde o… více zde
18.12.2018

Řeka: výjimečný příběh Kruščice

KRUŠČICA
Měla jsem to štěstí, že jsem mohla strávit devět dní v Kruščici, v domku vedle mostu proslaveného místními obyvatelkami, které… více zde

Arnika - Centrum pro podporu občanů

Centrum pro podporu občanů je jedním ze tří programů spolku Arnika. Posláním centra je pomáhat lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí.

Více...

Poskytujeme bezplatnou pomoc jednotlivcům, občanským sdružením i obcím. A zaměřujeme se zejména na problematiku zeleně a životního prostředí měst,  ochranu vod a vodních toků, toxické látky a odpady. Centrum dlouhodobě působí v zahraničí, především v zemích západního Balkánu a v post-sovětských zemích.

Centrum za životní prostředí

Centrum pro životní prostředí, založené v roce 1999, je nezisková nevládní organizace zaměřená na ochranu životního prostředí a podporu udržitelného rozvoje.

Více...

Centrum podporuje svobodný přístup k informacím a větší účast veřejnosti na rozhodování o životním prostředí. Usiluje o ovlivnění příslušných politik v oblasti životního prostředí, zvyšování povědomí veřejnosti o otázkách životního prostředí a dosažení konstruktivního dialogu a spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Aktivně působí především v Bosně a Hercegovině.

Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny

Od roku 2016 sdružuje spolky i jednotlivce, jejichž cílem je zastavení plánované výstavby vodních elektráren a podpora rozvoje cestovního ruchu

Více...

, tradičních a doplňkových činností, které mohou zajistit větší množství pracovních míst a dosažení většího rozvoje místních komunit. Úlohou koalice je pomoci místním obyvatelům při zapojení do rozhodování o výstavbě vodních elektráren. Koalice na ochranu řek Bosny a Hercegoviny v současné době sdružuje více než 20 organizací z celé země a počet členů neustále roste.

Arnika 1200x755 CEPO cmyk obycejny-papir CZZS logo Logo Transition red and caption