Rezoluce o eliminaci barev obsahujících olovo přijatá na mezinárodní konferenci

24.10.2012 - NAIROBI | Novinky
Mezinárodní konference konaná 21. září 2012 s cílem do roku 2020 minimalizovat poškození lidského zdraví i životního prostředí, které vzniká při vystavení chemikáliím, vyzvala všechny vlády, civilní sektor a občanská sdružení, aby zabezpečila technickou a finanční podporu při odstranění barev obsahujících olovo ve všech zemích světa.

Přestože jsou barvy s příměsí olova ve většině vyspělých zemí už více než 40 let zakázané, nedávné testy uskutečněné IPENem a jinými organizacemi odhalily, že barvy určené pro domácí použití, které obsahují vysoké hodnoty olova, se v mnoha rozvojových zemích stále prodávají, přestože jsou alternativy nahrazující přísady s olovem cenově výhodnější a široce dostupné.

„Pokud jsou důkazy o škodlivosti olova tak prokazatelné a ví se o ní tak dlouho, proč ho neodstranit ze všech barev okamžitě? Ochránili bychom lidské zdraví,” prohlásila během jednání na vysoké úrovni při Třetí mezinárodní konferenci o nakládání s chemikáliemi (ICCM3) Dr. Maria Neira, ředitelka oddělení Veřejného zdraví a životního prostředí Světové zdravotnické organizace (WHO) .

„Průmysl musí nést následnou zodpovědnost za své produkty,” nechal se při stejném rozhovoru slyšet Per Nylykke, ředitel odboru zahraničních záležitostí dánského ministerstva životního prostředí. Ptal se, proč by se veřejný sektor nemohl zbavit barev obsahujících olovo prostřednictvím vlastního mechanismu řízení.

„Eliminace barev s příměsí olova do roku 2020 je dosažitelný cíl, podle něhož by se se také měl hodnotit mezinárodní program řádného nakládání s chemickými látkami,” řekl Manny Calonzo, spolupředsedající delegát IPENu.

Rezoluce schválená při ICCM3 vyzvala vlády a zainteresované subjekty k podpoře následujícího:

  • Zvyšování povědomí o rizicích barev obsahujících olovo pro lidské zdraví, zvláště dětí do šesti let a dalších zranitelných částí populace.
  • Zavést mezinárodní certifikaci barev garantovanou třetí stranou, která by spotřebitelům pomohla rozpoznat barvy obsahující olovo.
  • Podpora národních regulačních rámců pro zastavení výroby, dovozu, vývozu, prodeje a užívání barev s příměsí olova a výrobků, které jsou jimi ošetřeny.
  • Podpora společností při nahrazování příměsí olova v barvách jinými neškodnými alternativami.

Mezi opatření navržená v rezoluci také patří: vytvoření kapacit pro posouzení rizik vystavení olovu v obytných prostorách i na pracovišti, šíření znalosti o omezování otrav olovem, programy pro snížení vystavení olovu v okolí obytné zástavby, zařízení péče o děti, škol a na dalších místech, kde byly v minulosti použity olověné nátěry; a v neposlední řadě i podporu mezinárodního dne prevence otrav olovem.

Rezoluce poukazuje na fakt, že olovo je toxický kov, jehož široce rozšířené používání již způsobilo kontaminaci životního prostředí a rozsáhlé problémy veřejného zdraví v mnoha částech světa. Dále se v ní poznamenává, že olovo může mít silné a trvalé nepříznivé dopady na dětské zdraví a že neexistuje žádná úroveň vystavení olovu, kterou lze považovat za bezpečnou. Rezoluce také upozorňuje, že barvy s příměsí olova byly identifikovány jako významný zdroj vystavení olovu u dětí.

Sara Brosché, ředitelka asijského projektu IPENu pro odstranění olova z barev potvrzuje, že vystavení olovu v barvách způsobuje u dětí nevratné poškození mozku, právě tak jako celoživotní snížení  inteligence, schopnosti se učit a výsledků ve škole. Domácí barvy s obsahem olova časem stárnou a rozpadají se. Olovo z barvy se dostane do prachu v domě, který se hromadí na podlahách, okenních  parapetech a dalších površích, a následně ulpívá na dětských rukách. Malé děti si ruce běžně strkají do úst a tak dochází k pozření olova z prachu.

ICCM je setkáním vlád ze všech regionů, mezinárodních agentur, zástupců občanských sdružení a veřejného sektoru, které si klade za cíl vytvářet a kontrolovat programy zaměřené na bezpečné nakládání s chemickými látkami ve všech zemích světa. Tato setkání se konají třikrát ročně.

Banner-stika

Sledujte nás: