en ru

Robot Fighter Space Legend


Země původu: Čína
Výrobce: Dovozce SOIVATEL, s.r.o.
Prodejce: Prodejna Hue-Dang-Thi-Bich Domažlice
Materiál: Plast
Zjištěná závada:

Robot obsahoje bromované zpomalovače hoření.

Zdroj:

Laboratorní analýza zadaná ekologickým sdružením Arnika.

Datum upozornění: 24.10.2011
Další informace:

Na základě zadání Arniky zanalyzovala laboratoř Institutu pro testování a certifikaci (ITC) ve Zlíně elektronickou hračku robota s výsledkem, že stříbrný plast hračky obsahuje polybromované difenylétery. Protokol o výsledcích testu byl předán orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanici Hlavního města Prahy) s podnětem na podrobné prověření výrobku a jeho stažení z trhu.