Ropák pro Nováka za špatný návrh odpadové strategie

4.3.2002 - PRAHA | Tiskové zprávy
Ekologické sdružení Arnika dnes nominovalo na Ropáka roku 2001 Ing. Pavla Nováka zodpovědného za přípravu návrhu strategie investic ČR do odpadového hospodářství pro nejbližších 20 let. Strategie navrhuje investovat 560 mil. EURO (přes 20 mld. Kč) do spaloven odpadů, které by tak měly vyrůst téměř v každém velkém městě (1). Pokud by došlo k realizaci tohoto plánu, mohlo by být vážně ohroženo životní prostředí i zdraví lidí.
Spalovny odpadů jsou zdrojem stovek toxických látek, včetně velmi jedovatých dioxinů. “Podle zjištění lékařů trpí obyvatelé žijící v okolí spaloven odpadů řadou vážných zdravotních problémů, např. dýchacími onemocněními či poruchami hormonů štítné žlázy”, uvedl MUDr. Miroslav Šuta, expert pro oblast toxikologie, a dodal: “Epidemiologové zjistili v okolí spaloven zvýšený výskyt alergií, vrozených vývojových vad u dětí nebo některých druhů rakoviny, např. sarkomů, lymfomů, rakoviny hrtanu a plic.” Obrovské investice do spaloven Novák omlouvá údajnou snahou snížit množství biologicky rozložitelných odpadů končících na skládkách. Bioodpad přicházející do spaloven však má jen minimální energetickou hodnotu a vysoký obsah vody, který zvyšuje tvorbu toxických dioxinů. Novákův návrh navíc ignoruje alternativní řešení problematiky odpadů, např. pomocí principu “ZERO WASTE” (česky “nulový odpad“). Základem této konkurenční strategie, které se daří snižovat množství skládkovaných odpadů o 80 - 90%, je předcházení vzniků odpadů, maximální separace vzniklých odpadů a jejich materiálové využítí. “Nulový odpad” je šetrnější k životnímu prostředí, vyžaduje nižší investice, snižuje energetickou a materiálovou náročnost výroby. Vytváří i několikanásobek pracovních míst, hlavně v malých a středních firmách. Příprava strategie stála 500 tisíc EURO z programu PHARE. Přesto měla veřejnost jen minimální možnost ovlivnit její podobu. Vážné připomínky ekologických organizací byly Novákem, který do konce února vedl českou pobočku problematické britské firmy AEA Technology (2), opakovaně ignorovány. K návrhu navíc nebyla zpracována ani jakákoli seriózní nezávislá oponetura. “Chceme touto cestou varovat veřejnost, že člověk zodpovědný za návrh špatné odpadové strategie může ohrozit i některé regionální koncepce nakládání s odpady”, varoval RNDr. Petrlík. Novák se totiž podle zjištění ARNIKY podílí na přípravě regionálních odpadových koncepcích pro Plzeňský, Brněnský a Zlínský kraj a pro kraj Vysočina.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu