Rubikova kostka 1


Materiál: Recyklovaný černý plast
Zjištěná závada:

Odborná analýza na VŠCHT potvrdila přítomnost bromovaných zpomalovačů hoření PBDEs. Tento zvorek splňuje legislativní limity evropského nařízení o perzistentních organických polutantech pouze proto, že je vyroben z recyklátu. Arnika se zasazuje o recyklaci bez jedů.

Zdroj:

http://arnika.org/hracka-nebo-toxicky-odpad-aneb-jak-odpovi-stockholmska-umluva-4

Datum upozornění: 1.12.2017