Sada kuchyňského náčiní Kitchen Tools


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Khanh Do Duc, Západní 1134/5, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 65404203, provozovna: Obchodní centrum, náměstí Dr. M. Horákové 13597/7, 360 01 Karlovy Vary
Materiál: Polyamid
Zjištěná závada:

Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s karcinogenním potenciálem u člověka: 2-naftylamin (CAS No. 91-59-8) a látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus: o-toluidin (CAS No. 95-53-4) (oboje zejm. na močový měchýř). Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-kuchynskeho-nacini-kitchen-tools_8644_880_1.html

Datum upozornění: 13.1.2014