Sada umělých nehtů dudustrong JEWELED STRIPS (Nehtové tipy)


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Potraviny u Hanky, ul. Nábřežní, 356 01 Sokolov – přístavba mezi budovami č.p. 1458 a 1459
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-dudustrong-jeweled-strips-_11094_880_1.html

Datum upozornění: 4.12. 2015