Sada umělých nehtů LaMeiLa, 3D Nails Beauty, NO: 311


Země původu: Neuvedeno
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Mui Nguyen Thi, nám. Karla IV. 177, 362 21 Nejdek, IČ: 26350866 (prodejna: Večerka, Nádražní 114, 362 21 Nejdek)
Zjištěná závada:

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 675), a to dibuthylftalát.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-lameila3d-nails-beauty_11434_880_1.html

Datum upozornění: 15.2.2016