Sada umělých nehtů na nohy: Hin er, DESIGN NAILS, NAIL ART, EAN: 8663326325619


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Velkoobchod, Hulvácká 8, 730 00 Ostrava − Zábřeh, Distributor/ Prodejce: Duy Hai Ngo, Sokolská třída 2443/42, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 73077453
Zjištěná závada:

Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických prostředcích zakázána v příloze 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky (v položce č. 675), a to dibuthylftalát.

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/stanoveni-nebezpecneho-vyrobku-sada-umelych-nehtu-hin-erdesign-nailsnail_7761_880_1.html

Datum upozornění: 23.4.2013
Další informace:

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, ktera nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.