Sanace dvou dioxinových budov ve Spolaně bude dokončena v říjnu

1.6.2007 - PRAHA | Novinky
Agentura ČTK zveřejnila 15. května zprávu o tom, že v říjnu tohoto roku by měla být v neratovické Spolaně , dokončena sanace dvou budov zamořených v 60. letech nebezpečnými dioxiny. Celkem má speciální technologií projít 50.000 tun kontaminovaného zdiva a zeminy. Arnika to sice vítá, ale kritizuje fakt, že není dostupná kompletní zpráva o vyhodnocení účinnosti zvolené technologie.
Agentura ČTK zveřejnila 15. května zprávu o tom, že v říjnu tohoto roku by měla být v neratovické Spolaně , dokončena sanace dvou budov zamořených v 60. letech nebezpečnými dioxiny. Celkem má speciální technologií projít 50.000 tun kontaminovaného zdiva a zeminy.

„ Jsme sice rádi, že po několik let trvajícím tlaku ekologických organizací a veřejnosti se konečně ve Spolaně budovy kontaminované dioxiny vyčistí, ale přivítali bychom zveřejnění zprávy, která by jasně demonstrovala účinnost zvolené metody. Určitě by to bylo ku prospěchu věci. Podle našich informací by měla být v dohledné době navíc zahájena EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) i na další budovu v areálu Spolany, která byla v minulých letech kontaminována při výrobě lindanu, což byl dříve používaný a dnes již zakázaný pesticid," komentuje situaci v chemičce vedoucí programu Toxické látky a odpady  RNDr. Jindřich Petrlík. 

Celkové náklady na likvidaci dioxinového zamoření Spolany se odhadují na 2,71 miliardy korun. Akci platí stát z prostředků Fondu národního majetku, jehož pravomoci přešly loni pod ministerstvo financí.

Nebezpečné dioxiny a další jedovaté látky vznikly jako vedlejší produkt při výrobě pesticidů. Nejvíce k jejich vzniku docházelo v letech 1965-68 při výrobě nebezpečného herbicidu 2,4,5-T, který proslul jako součást amerického bojového prostředku Agent Orange. V roce 1968 firma provoz zastavila po zjištění vážných zdravotních potíží zaměstnanců.

Dioxiny je ve Spolaně zamořena tzv. stará amalgámová elektrolýza. K jejímu vyčištění ještě nebyl ani zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí. Její areál je kontaminován vedle dioxinů také vysokými koncentracemi rtuti.

Banner-stika

Sledujte nás: