Spalování odpadů z lagun Ostramo může ohrozit životní prostředí v místech jejich likvidace

15.7.2008 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Připravovaná likvidace lagun Ostramo v ostravské čtvrti Fifejdy v blízkosti centra města nebyla posouzena komplexně ve všech jejích stádiích. Zejména nebyl posouzen dopad na obyvatele a životní prostředí v okolí závodů, kde má probíhat spalování odpadů z lagun.

„Vůbec neproběhlo posouzení vlivů spalování odpadů z ostravských lagun na životní prostředí v místech, kde je plánováno, a to je chyba. Nebyl zveřejněn ani konečný a úplný seznam zařízení, kde by se měly odpady z lagun spalovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu prosazuje, aby se směsi vyrobené z kalů z lagun nepovažovaly za odpady. Zařízení jako dětmarovická elektrárna by tak nemusela plnit předpisy platné pro spalování odpadů a nebyla by zaručena ochrana zdraví a životního prostředí v okolí těchto provozů. Směs vyrobená z kalů v lagunách by měla být i při spalování považována za odpad,“ shrnul základní výhrady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady. Dosud také nebyly posouzeny vlivy transportu a skladování odpadů na životní prostředí (1).

„Vadí nám hlavně to, že se proces likvidace lagun Ostramo neřešil komplexně, ale byl rozdělen do tří částí. Sanace lagun, výroba paliva z odpadů i jeho spalování měly být posouzeny v jednom materiálu. A na celý proces se mělo pohlížet jako na nakládání s nebezpečnými odpady,“ řekl starosta obce Dětmarovice Ing. Lumír Mžik. V místní elektrárně má skončit většina z více jak 120 tun tuhých odpadů z lagun. Z nich se smícháním s uhelným prachem vytvoří tzv. alternativní palivo TPS – NOLO 1. „Zkoušky na jeho spalování se dělaly jen pilotně, ne za běžného provozu. Vůbec se také neřešila logistika celého procesu, jak dostat palivo s odpady bezpečně do systému, kde shoří,“ upozornil Mžik, „Elektrárna Dětmarovice má velký regulační rozsah, kotle se často odpojují a znovu napojují. Když se kotel rozjíždí, nefunguje odsíření, které se zapne až při určité teplotě zplodin. Pokud se v té době bude topit tím alternativním palivem, dojde k zamoření ovzduší. Neřešily se také poruchové stavy, kdy se jede bez odsíření. Nikdo se také nezabýval skladováním paliva s příměsí odpadů. Bojíme se, že bude ležet na haldě někde u trati a kontaminovat dešťovou vodu.“

Obavy z nakládání s odpadem z lagun má i starosta městského obvodu Slezská Ostrava Ing. Antonín Maštalíř. Na území Heřmanic ve Slezské Ostravě vznikne meziskládka odpadů z lagun a zároveň tam budou odpady míchány s uhelným prachem. „Máme obavy, aby na území Heřmanic nevznikly další haldy zejména z kontaminovaného podloží lagun Ostramo,“ řekl Maštalíř.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu