en ru


Spalovna v Lysé nad Labem opět plní stránky novin

24.6.2006 - LYSÁ NAD LABEM | Novinky
Za poslední tři týdny psal Nymburský deník o spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem hned třikrát. První článek konstatuje, že město Lysá nad Labem se spokojí s platbou 50 tisíc korun za to, že na pozemcích města kope horkovod. Dodávky tepla mají dostat provoz spalovny, která nyní nefunguje, z ekonomických potíží. Stejně důležité je pro ni ovšem získat také povolení ke spalování střelného prachu a munice. K němu potřebuje firma BDW Line provozující spalovnu souhlas se změnou územního plánu od městského zastupitelstva. Firma o něj již požádala, ale na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 21. června 2006, ho zatím nezískala.

Za poslední tři týdny psal Nymburský deník o spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem hned třikrát. První článek ze 30. 5. 2006 konstatuje, že město Lysá nad Labem se spokojí s platbou 50 tisíc korun za to, že na pozemcích města kope horkovod. Dodávky tepla mají dostat provoz spalovny, která nyní nefunguje, z ekonomických potíží. Stejně důležité je pro ni ovšem získat také povolení ke spalování střelného prachu a munice. K němu potřebuje firma BDW Line provozující spalovnu souhlas se změnou územního plánu od městského zastupitelstva. Firma o něj již požádala, ale na posledním zasedání zastupitelstva, které se konalo 21. června 2006, ho zatím nezískala.

"V územním plánu je pro lokalitu, kde se nachází spalovna, zakotveno, že její technické využití je pro potřebu této zóny a zón přilehlých, což vlastně znamená pouze pro město. Spalovna žádá, aby se tento limit změnil na území bez omezení," vysvětlil pro Nymburský deník (12. 6. 2006) vedoucí odboru správy majetku MÚ Lysá nad Labem Jiří Havelka.

Na jednání zastupitelstva 21. června se žádost BDW Line probírala. Člen zastupitelstva Mgr. Josef Tomek podal návrh, aby se hlasování o změně odročilo až na příští zasedání v září. Trval na tom, aby před tímto zasedání byla veřejnosti dána možnost se k této kauze vyjádřit. Návrh byl přijat. Veřejnost bude pozvána do kina začátkem září, kde bude moci vyjádřit svůj názor. Občané v diskusi požadovali, aby se veřejnost o připravované akci dověděla ještě v prázdninovém čísle městského zpravodaje "Listy".

"Spalovna by měla pomocí horkovodu vytápět odpadním teplem lyské sídliště. Horkovod má být podle vyjádření jednatele firmy Alexise Weltera hotový do června, do provozu ho chce společnost spustit v září. Teplo by měla lidem na sídlišti dávat už letos v zimě. Jeho cena však zřejmě nepůjde dolů. Teď stojí gigajoule 470 kč. Spalovna však nyní neběží, údajně by musela spalovat pod cenou. Naději vidí v novém záměru spalovat odpadní munici a střelivo. Teprve ale čeká na povolení od příslušných orgánů," napsal 30. 5. 2006 Nymburský deník.

V reakci na jeden z článků v Nymburském deníku přispěchal s obhajobou provozu spalovny tajemník MÚ Lysá nad Labem, Miloš Dvořák (16. 6. 2006): "V současné době je provoz spalovny naprosto v souladu s územním plánem, zákony a nařízeními. Součástí dokumentace ke kolaudaci spalovny byl i provozní řád. Veškerá dokumentace byla podrobně kontrolována na různých úrovních, např. krajským úřadem, ministerstvem životního prostředí, Českou inspekcí životního prostředí a žádný orgán neshledal rozpory." Zapomněl ovšem dodat, že spalovna dostala opakovaně pokutu a její vedení bylo propojeno s firmou EKOBO (nyní NESTREL), která ztratila několik desítek tun nebezpečných odpadů ze skladu v Mratíně.

"BDW Line dosud spalovnu ani nedovybavila nutným skladem nebezpečných odpadů a měla problémy se zaplacením poplatku za posouzení vlivů na životní prostředí Ministerstvu životního prostředí. Svěřit jí do rukou spalování střelného prachu je podle našeho soudu velice riskantním podnikem," komentoval poslední vývoj RNDr. Jindřich Petrlík, který ve sdružení Arnika vede projekt Budoucnost bez jedů.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha