Spolchemie - měření rtuti v ovzduší

26.6.2006 - Ústí nad Labem
Dne 26. 6. 2006 Arnika provedla uvnitř i vně areálu Spolchemie měření koncetrace rtutí v ovzduší za pomocí atomové absorbční spektrofotometrie. Nejvíce rtuti Arnika naměřila v ulici Solvayova - 412 ng/m3. Na základě provedených měření Arnika navrhla, aby Spolchemie sledovala zdravotní stav zaměstnanců i obyvatel a aby byl prováděn důsledný a dlouhodobý monitoring koncentrací rtuti v ovzduší v areálu Spolchemie a v jejím okolí. Foto: Arnika. Stránky kauzy.

Banner-stika

Sledujte nás: