Sportovní láhev "bike adventure"


Země původu: Portugalsko
Výrobce: Polisport
Zjištěná závada: Výrobek uvolňuje kadmium v množství 732,5 mg/kg (0,07 % hmot.) a nesplňuje požadavek platných předpisů, podle nichž nemůže v použitém materiálu (kterým je polyethylen malé hustoty LDPE) přesáhnout obsah kadmia 0,01 % hmot. materiálu plastu. Obsah kadmia tedy více jak sedmkrát překračuje stanovený limit.
Datum upozornění: 26.6.2009