Štěrboholský potok

13.7.2017 - PRAHA
Štěrboholský potok pramení ve Štěrboholech na Praze 10. Pramen se nachází v bezprostřední blízkosti Kutnohorské ulice, která je velmi dopravně vytížená, mimo jiné na ní jezdí i autobusy do blízkého nákupního centra. Štěrboholský potok je částečně zatrubněn již v parku Hrušov, který se rozkládá v těsné blízkosti jeho pramene. Potok je zatrubněný až k Ústřední ulici, kde začíná nezastavěná oblast a potok je zde veden na povrchu. Podél potoka rostou vzrostlé stromy především vrby. Potok zde má proto velmi přírodní charakter, který je bohužel narušen vybetonováním téměř celé délky jeho koryta. Přesto jsme zde pozorovali jednoho jedince skokana zeleného. U Violkové ulice se do Štěrboholského potoku vlévá bezejmenný krátký přítok a je vytvořena vybetonovaná tůň. Dále pokračuje Štěrboholský potok v blízkosti domů, a tak je na jeho březích hromaděn stavební odpad a bioodpad. A dále teče kolem pole, aby byl veden pod Štěrboholskou spojkou. V těchto místech je se v okolí potoka vyskytují odpadky a také 2 vzrostlé rostliny bolševníku velkolepého. Štěrboholský potok dále obtéká další pole a vlévá se do Hostavického potoka. Hostavický potok byl v těchto místech revitalizován přírodě blízkým způsobem. Hostavický potok je po revitalizaci plný života, pozorovali jsme několik desítek jedinců skokana zeleného a stovky jedinců plovatky bahenní. Pozorovaný stav Hostavického potoka dokládá, že přírodě blízká revitalizace může zásadním způsobem zlepšit kvalitu celého ekosystému a výrazně zvýšit zastoupení vzácných druhů bez negativního vlivu na obyvatele a jejich sídla. Vytvořeno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

Banner-stika

Sledujte nás: