Stop vodním dílům na Labi?

2.11.2001 - DĚČÍN | Tiskové zprávy
Včera zveřejněný posudek „Dokumentace vlivů záměru Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici ČR/SRN(1) na životní prostředí“ nedoporučuje realizaci staveb vodních děl na Labi. V závěru posudku se uvádí, že investor neprokázal vyšší celospolečenský zájem svého záměru než je veřejný zájem ochrany přírody a krajiny.
Zveřejněním posudku začala poslední fáze procesu posuzování vlivů na životním prostředí, v jehož závěru vydá své stanovisko Ministerstvo životního prostředí. Posudek, zpracovaný kolektivem autorů, doporučuje jednoznačně, aby se ministerstvo k realizaci vodních děl vyjádřilo záporně. Postoj ministerstva by nebyl pro další řízení závazný, znamenal by nicméně výrazné snížení šancí na realizaci těchto kontroverzních staveb. Občané, nevládní organizace a dotčené instituce mají možnost se k závěrům posudku vyjádřit písemně nebo přímo na veřejném projednání, které se uskuteční 19.11.2001 ve 13.00 v Kulturním domě v Ústí nad Labem. K vodním dílům se nedávno velmi kriticky vyslovili saský i spolkový ministr životního prostředí (Steffen Platz a Jürgen Trittin). Sdružení ARNIKA(2) spolu s německými kolegy z „Aliance za záchranu dolního toku řeky Labe“(3) připravuje setkání zastánců a odpůrců staveb na Labi z české i německé strany, které se uskuteční v Děčíně dne 12.11.2001.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu