„Stromobraní“ v Českém Těšíně

Moravskoslezský kraj, 2014 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 30.3.2015
Foto: Alena Tichá, 20.1.2014
„Zahrada dvou břehů“ je název projektu, který má spojit českou a polskou část Těšína. Město ho představilo veřejnosti v roce 2007 (Těš se Těšínem - Zahrada dvou břehů). Stávajícími spojnicemi obou částí města jsou hraniční přechody, v plánu jsou pak ještě tři lávky přes řeku Olši, které budou sloužit pěším a cyklistům. Aktuální dění na nábřeží Olše však občany na obou březích a radnice polského i českého Těšína spíš rozděluje. V druhé polovině ledna zde šlo k zemi přes třicet vzrostlých  stromů a ne všechny byly ve špatném zdravotním stavu.  

Podle údajů, které veřejně uvedla českotěšínská radnice, je kácení v parku na nábřeží Míru prováděno na základě vydaného rozhodnutí o povolení kácení dřevin, a to v rámci projektu „Zahrada dvou břehů 2013–2015”. Pokáceno má být celkem 36 stromů, na které městský úřad vydal v roce 2012 povolení a dalších 18 stromů, které povolení nevyžadují vzhledem ke svým parametrům. V parku má být nově vysázeno 52 stromů (především jako obnova aleje) a navíc dalších 20 keřových skupin. V budoucnu se snad mají dosazovat další alejové stromy, také podél vnější strany parku.

Uváděné důvody pro kácení jsou tyto: některé stromy by bránily stavbě plánovaných objektů, jiné jsou ve špatném zdravotním stavu a další jsou nevhodně zapěstované nebo se jedná o dřeviny, které se na dané místo nehodí a které budou odstraněny v rámci tzv. kompoziční probírky. A tak i vzrostlé listnaté stromy ustupují jednostranně technickému, chcete-li sadovnickému pohledu. Podle Arniky se při navrhování nové komunikace pro pěší a cyklisty nikdo nezamyslel nad méně tradičním řešením, které by v tomto konkrétním případě možná pomohlo zachovat i více než 10 vzrostlých stromů. Trochu s nadsázkou řečeno: narýsovat přímku podle pravítka je prostě jednodušší, než zajet do terénu a přemýšlet.

Lidé se obávají, že „masové kácení“ stromů na dlouhou dobu zhorší zejména hygienické podmínky a vyřadí z funkce hlavní klidové a odpočinkové zóny města. V Českém Těšíně, postiženém zhoršenou kvalitou ovzduší, stromy fungují jako účinné lapače prachu, tlumí hluk i vítr a zlepšují teplotní pohodu zejména v parném létě. Bude trvat desetiletí, než stromy z tzv. náhradní výsadby budou lidem a přírodě poskytovat stejné služby, jaké dnes plní stromy určené k pokácení. Místní navíc vytýkají radnici nedostatečnou komunikaci, a také to, že nezohledňuje zájmy občanů Českého Těšína. Stromy, které se v těchto dnech kácejí mezi mosty Družby a Přátelství, totiž nejsou prvními zdravými stromy, které nechali úředníci a politici města v rámci projektu Zahrada dvou břehů vykácet. Postoj občanů, kteří již delší dobu nejsou spokojeni s přístupem radnice k ochraně a obnově zeleně, vyústil v petici. Ta se objevila 17. ledna a za 4 dny pod ní bylo už přes 800 podpisů.

Rozdílné názory na údržbu zeleně (a zejména kácení vzrostlých stromů) mezi radnicí a občany města se objevily už dříve. Radnice se hájí, že je přístupna komunikaci a vytvořila pro to v poslední době i několik nových možností: facebookovou stránku nebo webové rozhraní pro dotazy občanů.

Tohle zbylo

Foto: Marek Machala, leden 2014
 

Ve středu 22. ledna 2014 se skupina občanů setkala s představiteli města. Z debaty  vyplynula ochota zúčastněných vzájemně komunikovat a navrhovat přijatelná řešení – nejen v rámci správních řízení, ale i na neformálních setkáních. Po diskusi nad projektovou dokumentací nakonec přišel i „vstřícný krok“ radnice, která na závěr rokování přislíbila, že kácení 3 vzrostlých stromů bude do konce února „pozastaveno“. Občané mohou času využít k návrhu alternativního řešení, které ovšem nesmí ohrozit dokončení projektu jako celku. Ke kácení zmiňovaných stromů se právě chystali místní hasiči, a občanům se přes poklus od radnice na nábřeží podařilo kácení zastavit až ve chvíli, kdy už jeden ze tří „zachráněných“ stromů padl…

Doufáme, že obratem k lepšímu pro ty, kterým není lhostejný stav životního prostředí ve městě, je aktuální snaha spojit aktivní občany a vytvořit nový spolek. Ten by mohl být v budoucnu rovnocenným partnerem pro městskou správu i samosprávu. Podle zkušeností Arniky je to nejúčinnější způsob, jak se aktivně zapojit do dění kolem městské zeleně. Spolky se mohou účastnit řízení o povolení ke kácení dřevin na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud splní podmínky v tomto zákoně uvedené. Spolky mají také možnost získat finanční podporu například na údržbu a obnovu zeleně s různých dotačních titulů.

Aktualizace březen 2014: Dne 19. března 2014 byl ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě zapsán Spolek přátel Těšína. Jeho účelem je i zlepšení životního prostředí v Českém Těšíně. 

 

Další informace: 

Těšínské minuty z 21. 1. 2014 

Těšínské listy: VII/6, listopad 2013 – článek Péče o stromy v Českém Těšíně

Těšínské listy: VI/5 říjen 2012 – článek Velké kácení

 

denik.cz 26.10.2013

 

Swiss-Cntrb  NAP dbu

 

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu