SWEET PONY WITH NATURAL COLORS, Sweet manja


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Ing. Luboš Václavík, Na Výšině 164/12, 360 04 Karlovy Vary – Bohatice, IČ: 18221149 (provozovna: sklad – WALEX – velkoobchod s cukrovinkami, Zátiší 83, 362 63 Dalovice)
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 8,57 – 10,74 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky--panenka-cute-babydear-baby-no345_10646_880_1.html

Datum upozornění: 17.08.2015Arnika v zahraničí