Thákurův park, nebo parkoviště?

Praha 6, 2008 | Kauzy - Stromy | Aktualizováno 8.4.2012
Park v Thákurově je součástí urbanistické koncepce Dejvic a zeleného pásu táhnoucího se až ke Stromovce. foto: Martin Skalský / Arnika
Stromy jsou neduživé a padají z nich větve, začala v roce 2007 tvrdit Technická správa komunikací hlavního města Prahy o parku v Thákurově ulici v Praze 6. Úřad městské části měl stejný názor a vznikl tak plán na vykácení celého parku. Padnout mělo 31 lip starých osmdesát let. Park se sice podařilo ubránit, ale pokus o kácení se každoročně opakuje. Jak se záhy ukázalo, prvotním důvodem ke kácení byl zřejme plán radnice Prahy 6 na rekonstrukci ulice. Počítá s odstraněním dvou ze čtyř řad stromů, zúžením parku a zřízením parkoviště podél zelené plochy.

Záchraně parku se věnuje Arnika spolu se Společností Šáreckého údolí a místním sdružením Tilia. Již od roku 2007 se táhne správní řízení. Za tu dobu vzniklo 13 znaleckých posudků. Je pozoruhodné, že zatímco posudky objednané Technickou správou komunikací doporučují park vykácet, ostatní znalci potvrzují, že stromy jsou sice zanedbané, ale víceméně zdravé.

Znalecké posudky na stromy v Thákurově parku:

rok zadavatel zpracovatel specifikace PDF ke stažení
2001 ÚMČ Praha 6 Luboš Fendrych stav 41 lip Fendrych2001.pdf
2005 TSK Prahy Luboš Fendrych stav 39 lip Fendrych2005.pdf
2006 ČIŽP VÚ Silva Taroucy zdravotní stav 42 lip VUKOZ-2006.pdf
2007 M. Nezhyba Jaroslav Kolařík stav 34 lip Kolařík2007.pdf
2008 M. Nezhyba Mendelova univerzita provozní bezpečnost 31 lip Mendel-2008.pdf
2008 ÚMČ Praha 6 Luboš Fendrych zdraví a bezpečnost 31 lip Fendych-2008.pdf
2008 Arnika Jiří Vanžura funkce a estetika 34 lip Vanžura-2008.pdf
2008 TSK Prahy Marek Žďárský kvalita ošetření stromů Žďárský-2008.pdf
2008 ÚMČ Praha 6 Božena Gregorová zdraví a bezpečnost 32 lip Gregor-2008.pdf
2008 ČIŽP AOPK, Reš, Sůrová funkce a estetika 31 lip AOPK2008-31lip.pdf
2008 ČIŽP AOPK, Reš, Sůrová kvalita ošetření stromů AOPK-08-ořez.pdf
2008 M. Nezhyba Jaroslav Kolařík tahové zkoušky - 1 lípa Kolařík-2008.pdf
2010 ÚMČ Praha 6 AOPK, Bohumil Reš aktuální stav 32 lip AOPK-2010.pdf
2010 TSK Prahy Jaroslav Kolařík tahové zkoušky - 10 lip Kolařík-2010.pdf

 

V Thákurově parkují auta doslova mezi stromy, což vede k jejich vážnému poškozování. foto: Martin Skalský / ArnikaV Thákurově parkují auta doslova mezi stromy, což vede k jejich vážnému poškozování. foto: Martin Skalský / ArnikaV parku si přitom kácelo již před rokem 2007. Původně bylo v parku vysázeno 54 lip. V roce 1937 šlo podle pamětníků o zhruba desetileté stromy, o které bylo slušně pečováno. Tato péče trvala zhruba do roku 1965. Každý rok přijeli zahradníci, stromy stříhali do tvaru komolého kužele, řezali suché větve a dokonce klepali semena. Dalších třicet let se nedělo nic a o stromy nikdo nepečoval. Během těchto let stromy postupně ubývaly bez toho, aby za ně správce vysazoval náhradní. Když v polovině 90. let 20. století zanikl podnik Sady, lesy, zahradnictví, přešla správa parku na Technickou správu komunikací hlavního města Prahy (TSK).

Pečovat o stromy nařizuje zákon o ochraně přírody přijatý v roce 1992 a Česká inspekce životního prostředí proto v roce 2009 nařídila TSK chybějící stromy vysadit. Všechny lípy ve vnějších řadách navíc dostaly železnou zábranu proti najíždění aut na kmeny. To bylo dříve příčinou vážného poškozování stromů.

nakres_Thakurova2NákresV říjnu 2008 povolil odbor životního prostředí Prahy 6 vykácet 3 stromy. Občanská sdružení se proti tomu odvolala, protože úřad ani TSK nepředložili žádnou koncepci obnovy parku. Magistrát vydané povolení zrušil a věc se proto řešila znovu. V únoru 2001 vydala Praha 6 nové povolení, tentokrát ke kácení 12 stromů, tedy více než třetiny parku. Agentura ochrany přírody a krajiny spočítala, že vykácením těchto 12 stromů by vznikla ekologická újma dosazující téměř 8 390 000 Kč. Občanská sdružení se proti kácení opět odvolala.

01 thakurova 1948Dobová fotografie zachycuje nově vysazené lípy v Thákurově ulici v roce 1948Ohrožený park je významnou součástí urbanistické kompozice architekta Antonína Engela, který po obvodu zastavěného území mezi Dejvicemi a Bubenčí umístil zelený pás. Ten začíná právě parkem v Thákurově ulici, vysázeným před zhruba osmdesáti lety, a pokračuje dalšími zelenými plochami dále přes náměstí Interbrigády až k bubenečskému viaduktu.

Další informace se dočtete v textu k výstavě "Příběhy pražských stromů a parků a lidí, kteří je chrání" na našich stránkách.Zvětšit mapu

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Stromy vypravují
Objednejte si knihu s příběhy o lidech a stromech za příznivou cenu.…
298 Kč Vstoupit do e-shopu