Ukrajinskou vesnici ničí kamionová doprava. Odpovědná firma se s lidmi nebaví a plánuje expanzi do EU

12.6.2017 - UKRAJINA | Novinky
Foto: Majda Slámová
Na mapu míst, kde Arnika působí, přibyla v roce 2017 Ukrajina. Uhelným kamenem společného projektu Arniky a ukrajinské nevládní organizace Ekodia je podpora lokálních aktivistů a vůbec občanů, kteří se snaží bránit životní prostředí ve svém okolí. Stejně jako na mnoha jiných místech v  jiných zemích se i na Ukrajině aktivní občané střetávají s ekonomickými zájmy vlivných soukromých subjektů a nezájmem státních orgánů, které by měly hájit právo občanů na informace a účast v rozhodování. Situace obyvatel venkova je v tomto ohledu nejhorší. Arnika byla hned při první monitorovací výpravě do terénu svědkem toho, jak těžce může venkovskou komunitu postihnout problematický projekt, který ignoruje potřeby a potíže místních občanů. Za potíže je v tomto případě zodpovědná firma, která se připravuje na expanzi do EU.

Domy obyvatel vesnice Oljanica, nedaleko města Trosťanec, v Ukrajinské oblasti Vinnycja, jsou vážně poškozeny - stěny a stropy praskají, omítka a obklady opadávají. Podle samotných obyvatel začaly všechny problémy ve chvíli, kdy byly v okolí vesnice vystavěny jednotlivé provozy průmyslové drůbeží farmy patřící do koncernu společnosti „Myronivsky Hliboprodukt“ (MHP). Projekt farmy je doprovázen řadou porušení základních norem a standardů (např. chybějící stavební povolení nebo výrazné nedostatky v posouzení environmentálních vlivů EIA), ale také problémů, které obyvatelům blízké obce komplikují život. Místní se potýkají se zápachem a nadměrným čerpáním zásob vody. Nejzávažnější je ale těžká kamionová doprava na místní komunikaci. Nákladní vozy přejíždí mezi farmou, sklady obilí, nově stavěnými objekty a okolními vesnicemi. Z poklidné silnice v obci Oljanica, která leží na hlavní trase, se tak stala rušná vysokorychlostní silnice. Není tak divu, že se domy místních obyvatel dnem a nocí chvějí.


V listopadu minulého roku byla na příkaz starosty města Trosťanec ustanovena komise, která podrobila inspekci 46 obytných domů a dvorů. Z průzkumu vyplývá, že všechny kontrolované stavby mají „masivně poškozené konstrukce v různém stupni závažnosti ". Hlavními příčinami vážného poškození budov je podle členů komise „nepřetržité zatížení těžkou dopravou“. Většina nákladních automobilů je vlastněna firmou "Nasha Ryaba" (obchodní značka MHP).


„Krmné směsi, kuřata, obilí, ropa, stavební konstrukce - to vše je přepravováno přes naši vesnici, ve skutečnosti jsme v centru jejich provozu,“
říká místní obyvatelka Ljudmila Vdovyčenko. Podle ní se obyvatelé vesnice u  vedení společnosti Myronivsky Hliboprodukt dožadovali peněžitých náhrad za způsobené škody. „Lidé z něčeho musí opravit své poškozené domy - ale společnost odpověděla, že jen využívají regionální silnici a nemají nic společného s ničením," říká rozhodně.


MHP sice staví obchvat, který byl vesničanům slíben již od samého počátku projektu v roce 2010, ale stále zůstává nezodpovězena otázka, kdo bude kompenzovat místní obyvatele za poškozené bydlení. Na dotaz starosty obce Oljanica společnost reagovala pouze tím, že místní lidé mohou sledovat pokroky spojené s výstavbou obchvatu v místních novinách.


MHP se svým podnikáním expanduje směrem do EU. Kromě farmy v Holandsku se nyní připravuje projekt drůbežárny na Slovensku. Bude zajímavé sledovat, zda se zkušenost se standardy a normami, které musí firma v Evropské unii plnit, projeví i na vztahu k místním obyvatelům v oblasti Vinnycja. Prvním krokem by měla být alespoň základní ochota naslouchat občanské společnosti.

Média

Oljanica - EBRD video Arnika - Centrum pro podporu občanů

Banner-stika

Sledujte nás: