V Arménii začala působit iniciativa EITI

28.11.2019 - JEREVAN | Novinky
Diskuze v Jerevanu se zástupci oblastí ovlivněných těžbou
zdroj: EcoLur
Arménie se nově připojila ke globální iniciativě EITI a jako mnoho dalších zemí ovlivněných těžařským průmyslem se snaží o zmírnění jeho dopadů na životní prostředí i život obyvatelstva. Do dialogu jsou poprvé zapojeni i obyvatelé oblastí dotčených těžbou. 

Iniciativa EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), je globálním hnutím, jehož cílem je implementovat standardy, které zajistí větší transparentnost a odpovědnost těžařského průmyslu v zemích, kde působí. K 52 zemím, které jsou účastníky procesů EITI, se nyní připojila i Arménie.

Do procesů EITI jsou v Arménii výrazně zapojeni zástupci komunit ovlivněných těžařským průmyslem i místní neziskové organizace, jako například partnerské organizace Arniky EcoLur a CCMS (Community Center for Mobilization and Support).

Průběh diskuzí podrobně sleduje informační portál EcoLur. Více informací o průběhu procesů EITI v Arménii se dozvíte na jejich stránkách.

Banner-stika

Sledujte nás: