V Dětmarovicích pokračují zkoušky na spalování kalů z ostravských lagun

7.2.2007 - OSTRAVA | Novinky
Elektrárna v Dětmarovicích na Karvinsku se připravuje na spalování kalů z ostravských lagun. Nezhorší se tím ale životní prostředí v samotných Dětmarovicích? Radnice se toho nebojí, stejně jako místní lidé. Arnika však nesdílí jejich optimismus.

Elektrárna v Dětmarovicích má odstranit jednu z největších ekologických zátěží v regionu - ropné kaly z ostravských lagun. Nezhorší se tím ale životní prostředí v samotných Dětmarovicích? Radnice se toho nebojí, stejně jako místní lidé. Arnika však nesdílí jejich optimismus. U ropných kalů z prostorů bývalé chemičky se dá předpokládat, že obsahují značné množství perzistentních organických látek. Během spalování takovýchto surovin se pak do ovzduší uvolňují toxické látky, značně toxický je i popílek, který zbude po čištění spalin.

Odborníci už v elektrárně provedli takzvanou mlecí zkoušku. Při ní si ověřili, jestli vůbec dokáží palivo vyrobit a dopravit ho ke kotlům. Jde o směs černého uhlí a kalů z lagun. Testy byly úspěšné. Mluvčí ČEZu Alice Lutišanová proto potvrdila, že budou pokračovat za dva měsíce samotným spalováním za přísného dohledu.

"Ke spalovací zkoušce by mělo dojít v elektrárně v květnu. Proběhnou měření veškerých možných emisí, budou měřeny všechny výstupy hmot elektrárny, jako jsou například popílky, sádrovec a podobně. V případě, že zkouška potvrdí možnost spalování těchto látek v elektrárně, dojde k samotnému spalování v průběhu příštích let," upřesnila mluvčí.

Přímá likvidace lagun má v Dětmarovicích trvat zhruba dva a půl roku. Myslí si to zástupci Vysoké školy báňské, která tuto technologii vymyslela a která spolupracuje se sdružením Čistá Ostrava. To vyhrálo třímiliardovou státní zakázku a zavázalo se, že do roku 2010 laguny zlikviduje.

V areálu bývalé chemičky je třeba odtěžit 200.000 tun ropných kalů, vyčistit 600.000 tun znečištěné zeminy i podzemní vodu. Firmy již dříve slíbily, že likvidace odpadů nijak neovlivní život lidí v okolí, například na nedalekém ostravském sídlišti Fifejdy. Všechny citlivé procesy mají ukrýt podtlakové haly odvětrávané přes filtry, k lidem by se tudíž neměl dostat žádný zápach. Mezi staveništěm a sídlištěm Fifejdy navíc vyroste protihluková stěna. Po likvidaci lagun má v areálu bývalé rafinerie trvat rekultivace území ještě dalších deset let.

Ostravské laguny jsou produktem odpadů z chemičky, která byla v provozu celé minulé století a patří k největším ekologickým zátěžím v republice. V devadesátých letech vláda spoléhala na to, že se s lagunami nejlépe vypořádá soukromý majitel, a prodala chemičku Ostramo podnikateli Vítězslavu Vlčkovi. Jeho firma ale zkrachovala, při povodních v roce 1997 dokonce vyteklo z areálu několik tisíc tun olejů do Černého potoka. Stát nakonec vykoupil laguny za symbolickou korunu zpět, o zamořené území se od té doby stará státní podnik Diamo. Sdružení Čistá Ostrava, které získalo od Diama zakázku na likvidaci lagun, tvoří pod vedením kolínské společnosti Geosan Group firmy ŽS Brno a pražský Aquatest. Rozhodujícím dodavatelem je stavební firma Tchas.

Zdroj: portály enviweb.cz a ekolist.cz

Banner-stika

Sledujte nás: