V prosinci skončí příprava sanace dioxinů v Spolaně

18.10.2004 - NERATOVICE | Novinky
Jak uvedl EkoList podle ČTK, v prosinci by měly skončit přípravy na velkou sanaci dvou dioxinových objektů v areálu chemičky Spolana. Vlastní sanace začne ale až v příštím roce po získání všech potřebných povolení. V chemičce je nutné pro tyto účely nyní posílit takzvaná provozní média, což mimo jiné způsobí zhruba čtrnáctidenní zastavení výroby kaprolaktamu. ČTK o tom dnes informovali ve společné zprávě zástupci Spolany a společnosti Sita Bohemia.
Jak uvedl EkoList podle ČTK, v prosinci by měly skončit přípravy na velkou sanaci dvou dioxinových objektů v areálu chemičky Spolana. Vlastní sanace začne ale až v příštím roce po získání všech potřebných povolení. V chemičce je nutné pro tyto účely nyní posílit takzvaná provozní média, což mimo jiné způsobí zhruba čtrnáctidenní zastavení výroby kaprolaktamu. ČTK o tom dnes informovali ve společné zprávě zástupci Spolany a společnosti Sita Bohemia. Společnost Sita Bohemia, kterou vybral Fond národního majetku pro sanaci objektů zamořených dioxiny, začala s přípravnými pracemi v září po získání stavebního povolení na tuto nultou etapu. Nyní jsou již dokončeny projekty dočasných konstrukcí a technologií. Kompetentním úřadům již společnost také předložila klíčové dokumenty - žádost o schválení analýzy vlivu na životní prostředí (EIA) na ministerstvo životního prostředí a žádost o vydání integrovaného povolení (IPPC) na krajský úřad. Již loni byl úspěšně dokončen pilotní projekt, který potvrdil účinnost navržené technologie BCD. V těchto dnech skončil geologický průzkum, jehož cílem bylo vymezit rozsah kontaminace sanovaného území. V září začaly stavební práce mimo kontaminované území, které mají zajistit posílení inženýrských sítí. Je potřeba vybudovat přípojky elektrické energie, posílit čerpací stanici vody, připravit potrubní přípojky dusíku a zemního plynu a provést přeložky některých vedení, aby sanace neomezila provoz chemičky. Sanaci dioxinů nespalovací technologií BCD, která má stát 2,7 miliardy korun, zaplatí FNM. Sita Bohemia postaví kolem dvou kontaminovaných budov a technologií ke zpracování odpadních materiálů dočasné konstrukce, které zamezí úniku kontaminovaného prachu mimo tento prostor. Uvnitř konstrukcí bude z důvodu bezpečnosti pracovníků provádět monitoring pracovního prostředí. Zároveň firma zajistí také měření ovzduší, aby zajistila bezpečnost obyvatel v okolí a jejich životního prostředí. Také až v příštím roce začne sanace objektu staré amalgámové elektrolýzy, kterou provede firma TCHAS Ostrava. Přišla s nabídkovou cenou 665,5 milionu korun a má sanaci dokončit do roku 2011. Pavel Šubrt

Banner-stika

Sledujte nás: