en ru


V sobotu vyprší České republice vyjímka EU pro polétavý prach

10.6.2011 - OSTRAVA | Novinky
Zítra, tj. v sobotu 11.června, vyprší České republice vyjímka pro polétavý prach, což znamená, že imisní limit 50 µg.m3 může být překročen maximálně celkem 35 dní za rok. Česká republika byla dočasně na svou žádost zproštěna této povinnosti, která vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

České orgány svou žádost zdůvodňovaly především tím, že za příčinu vysokých úrovní koncentrace PM10 ve všech zónách (krajích) lze považovat nepříznivé klimatické podmínky.

Komise však v dokumentu udělujícím vyjímku konstatuje, že české orgány neprokázaly, že případy překročení v některých zónách, mimo jiné v Moravskoslezském kraji, lze přisuzovat hlavně nepříznivým klimatickým podmínkám.

Dodržet 35denní limit EU však pro ČR nebude snadné. Například v roce 2009 v Ostravě-Radvanicích a Bartovicích byl limit pro polétavý prach překročen ve 118 dnech za rok. Limit 35 dní byl letos v Ostravě vyčerpán už 20. února, v Karviné pak 4. března.

 

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 28.9.2009 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO2 a zproštění povinnosti tyto mezní hodnoty uplatňovat pro PM10

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha