V Ústí se bude diskutovat o budoucnosti Labe na obou stranách hranice

24.1.2008 - ÚSTÍ NAD LABEM | Novinky
ÚSTÍ NAD LABEM – Seminář „Labe, naše společné dědictví“ představí situaci na Labi v Čechách i v Německu. Účastníci semináře se dozvědí, čím je řeka výjimečná, jak je možné řeku využívat, aniž bychom ji ničili a jaké dopady bude mít na řeku změna klimatu. Seminář pořádá sdružení Arnika společně s německou nevládní organizací BUND. Akce se koná v sobotu 26. 1. 2008 od 13 hodin v aule Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Seminář „Labe, naše společné dědictví“ představí situaci na Labi v Čechách i v Německu. Účastníci semináře se dozvědí, čím je řeka výjimečná, jak je možné řeku využívat, aniž bychom ji ničili a jaké dopady bude mít na řeku změna klimatu. Seminář pořádá sdružení Arnika společně s německou nevládní organizací BUND. Akce se koná v sobotu 26. 1. 2008 od 13 hodin v aule Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (mapa).

„Důležité je, že na semináři zazní příspěvky z obou stran hranice – z Česka i Německa. Seminář tak bude i příležitostí k setkání a výměně názorů mezi lidmi, kteří se na obou stranách hranice zajímají o osud řeky Labe.“ vysvětluje vznik semináře Kateřina Režná ze sdružení Arnika. „Chceme, aby i v Čechách zaznělo, jaká je v Německu situace a že problémy se splavností jsou i na německé straně. Plány pro zlepšení splavnosti řeky jsou v Německu založeny na předpokladu, že Labe bude mít stejné množství vody jako v sedmdesátých a osmdesátých letech. Problém ale je, že řeka má dnes vody daleko méně než před dvaceti lety. Pokud budeme pracovat s takto zastaralými daty, je jasné, že stavby budou neefektivní. Labe prostě nemá dost vody na to, abychom je udrželi splavné.“ vysvětluje situaci v Německu Iris Brunar z něměcké organizace BUND. Seminář se bude týkat jak ekonomického využití řeky, tak jejího potenciálu jako unikátní přírodní oblasti. Labe je unikátní a zachovalý ekosystém, součást celoevropského systému Natura 2000 a žijí zde rostliny a živočichové, které už dnes jinde nenajdeme. „Vzhledem ke klimatické změně a jejím dopadům je jasné, že ekonomická funkce řeky bude ztrácet na významu. Právě teď máme ale příležitost zachránit to nejcennější a pro region vybudovat nové ekonomické modely rozvoje.“ říká Martin Skalský z Arniky.

Seminář se koná v rámci stejnojmenného projektu, který podpořil Česko-německý fond budoucnosti a Deutsche Umwelthilfe. Na seminář se lze přihlásit do čtvrtka 24. ledna na katerina.rezna@arnika.org. nebo na telefonu 222 781 471. Seminář bude simultánně tlumočen, přihlášky z důvodů zajištění dostatečného počtu sluchátek. Program akce najdete zde.

Banner-stika

Sledujte nás:

Arnika v zahraničí