Vánoční dárek ARNIKY Vládě a Parlamentu ČR

21.12.2001 - PRAHA | Tiskové zprávy
Vánoční balíček věnovaný problematice plánovaných vodních děl na dolním toku řeky Labe dostanou poslanci Parlamentu ČR a členové Vlády ČR od ekologického sdružení ARNIKA.
Vláda ČR nedávno přijala usnesení, kterým ukládá ministru dopravy a spojů urychlit přípravu těchto staveb. Nevzala tak v úvahu závěr posudku dokumentace vlivů na životní prostředí, který stavbu hodnotí jako nepřijatelnou z hlediska ochrany přírody. V lednu je očekáváno konečné stanovisko Ministerstva životního prostředí v rámci procesu EIA. „Vánoce jsou svátky klidu a míru. Doufáme, že náš dárek by mohl naší politické reprezentaci pomoci usmířit se i s přírodou labského údolí a opustit úmysl ji nevratně zničit,“ říká k vánočnímu dárku Arniky Jan Dostál. Pod vánoční stromeček dostanou poslanci a členové české vlády od ARNIKY balíček, obsahující obrazové materiály a informace o přírodních klenotech dolního Labe. Balíček obsahuje také dopis od mezinárodní Aliance za zachování Labe v Čechách a v Sasku, popisující německé zkušenosti s ekonomickou efektivností lodní dopravy a apelující na zachování neopakovatelných přírodních hodnot pro budoucí pokolení. Informační materiály o nenahraditelných přírodních hodnotách labského kaňonu od Střekova po státní hranici ČR/ SRN zaslalo sdružení ARNIKA v uplynulých dvou měsících také představitelům i zaměstnancům obecních a městských úřadů obcí okolo řeky Labe, magistrátu města Ústí nad Labem, okresních úřadů v Děčíně a Ústí nad Labem, Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu