Ve Spolaně začala likvidace dioxinů

15.5.2006 - NERATOVICE | Novinky
Jak uvedla MfDnes (12.5.2006), v areálu chemického závodu Spolana Neratovice včera začala naplno sanace těch částí areálu, jež jsou nejvíce kontaminovány dioxiny a dalšími nebezpečnými látkami.
Jak uvedla MfDnes (12.5.2006), v areálu chemického závodu Spolana Neratovice včera začala naplno sanace těch částí areálu, jež jsou nejvíce kontaminovány dioxiny a dalšími nebezpečnými látkami. Hodnoty koncentrace kontaminace zjištěné v areálu Spolany patří k nejvyšším hodnotám, které kdy byly ve světě naměřeny v lokalitách, kde probíhá sanace oblastí zasažených dioxiny. Sanace skončí v prosinci 2007, konečná úprava areálu v červnu 2008. Počítá se s vyčištěním a sanací dvou zamořených objektů.

Samotné sanaci předcházelo výběrové řízení na sanační technologii a dále dva složité povolovací procesy - posuzování vlivu stavby na životní prostřed (proces EIA) a proces žádosti o vydání integrovaného povolení (proces IPPC). Arnika se aktivně zúčastnila obou povolovacích procesů a zaslala příslušným orgánům státní správy a samosprávy své připomínky.

Dokumentace o vlivu projektu na odstranění dioxinové zátěže ve Spolaně na životní prostředí (EIA), kterou mohla veřejnost připomínkovat do počátku listopadu 2004, měla vážné nedostatky. Nebylo možné z ní vyčíst, zda byla vybrána nejlepší technologie, ani jaké jsou konkrétní výsledky měření POPs. Celou tiskovou zprávu sdružení Arnika k procesu EIA si můžete přečíst zde.

Arnika v průběhu procesu vydávání integrovaného povolení (IP) pro společnost BCD CZ, a. s. docílila zpřísnění některých podmínek pro průběh dekontaminace v zájmu vyšší ochrany životního prostředí v okolí chemičky. Celou tiskovou zprávu sdružení Arnika k procesu žádosti o vydání integrovaného povolení si můžete přečíst zde.

Banner-stika

Sledujte nás: