en ru


Veřejné projednání? Fraška na hraně zákona.

3.8.2011 - PRAHA | Novinky
Nudný výklad přerušil až zástupce občanů Sedlce Pavel Divíšek ...
Foto: Jan Losenický
Veřejného projednání 39 změn územního plánu z tzv. I. a II. vlny celoměstsky významných změn se nezúčastnil nikdo ze zodpovědných politiků.

Projednávání začalo v 9 hodin v jednacím sále zastupitelstva hlavního města Prahy. Nebyl na něm přítomen ani radní pro územní plán Josef Nosek (ODS), ani předseda Výboru pro územní rozvoj města Miloslav Ludvík (ČSSD). V sále nebyl přítomen žádný magistrátní politik z vládnoucí koalice, která změny územního plánu prosazuje. Ani žádný ze zastupitelů města, ani opozičních, nevystoupil v debatě, kdy občané kladli řadu zásadních dotazů.

Lukáš Matějka z Arniky upozornil na to, že některé projednávané změny jsou v rozporu s konceptem nového územního plánu Prahy. „Způsob projednávání mate veřejnost a navíc je nezákonný. Řada projektů je v každém z dokumentů řešena zcela odlišně, navíc není odůvodněno zahušťování výstavby, což stavební zákon vyžaduje," řekl Matějka. Vytkl magistrátu také nepřehledné rozdělení změn územního plánu do různých vln. „Tak zvané celoměstsky významné změny územního plánu se dnes projednávají ve čtyřech paralelně probíhajících vlnách a lidé se v tom už vůbec nevyznají," dodal Matějka.

První dvě hodiny představovali úředníci zpracované podklady – prakticky předčítali části podkladů, které jsou dostupné na internetu. Zástupce občanů Sedlce Pavel Divíšek přerušil nudný výklad a vystoupil s kritikou celého procesu: „Proč nám tady předčítáte dokumenty o čtyřech desítkách projektů najednou? Občané mají dotazy a námitky ke konkrétním záměrům a je potřebné je projednávat podrobně. Zdá se, že na tomto jednání k tomu vůbec nebude prostor."

Jednání se koná v době dovolených a navíc v dopoledních hodinách, což bylo zjevně motivováno snahou o odrazení občanů a znemožnění efektivně podávat připomínky. Zastupitel Prahy 6 Ivan Hrůza zpochybnil celé projednávání: „Uspořádat tak důležité jednání v době dovolených a v pracovní době je zjevně motivováno snahou zjednodušit si práci. Spousta lidí se o projednávání vůbec nedozví a většina dalších si musí vzít kvůli takové akci dovolenou v práci. Magistrát by přitom mohl bez problémů projednávání rozdělit, aby bylo možné vznášet připomínky ke konkrétním záměrům v daných městských částech."

„Stavební zákon říká, že pokud je projednávaná věc složitá, má úřad svolat více veřejných projednání. Nikoliv tedy zákon, ale neochota magistrátu je příčinou toho, proč se územní plán projednává takto nepřehledným a nedůstojným způsobem," doplnil Lukáš Matějka z Arniky.

Ředitelka odboru územního plánu Jitka Cvetlerová na výtky reagovala vyjádřením, které vystihuje podstatu rozhodování o rozvoji města: „Výběr změn územního plánu a způsob jejich schvalování je politická otázka, takové otázky mi nepokládejte. Ptejte se primátora Svobody a radního pro územní plán Noska."

„Primátora a radního bychom se zeptali rádi," řekl Lukáš Matějka i za ostatní občany v jednacím sále. „Ale bohužel tu nejsou a vzhledem k období se lze domnívat, že možná odjeli někam na jachtu. Pokud jste svolali veřejné jednání, měli byste být schopni odpovídat na dotazy."

Marie Bumbová z Roztyl (jichž se týká jedna z projednávaných změn) uvedla svoji čtvrť jako příklad území, kde dochází k naprosto nekoncepční výstavbě, přitom lokalita je postižena intenzivní automobilovou dopravou a hustota budov je už nyní vysoká. Právě zde se připravuje další masivní výstavba takzvaných Velkých Roztyl, přičemž má jíž o výškové budovy umístěné z větší části na dnes zelených pozemcích.

Zastupitelka Prahy 1 Zuzana Drhová shrnula společný problém projednávaných změn:: „Je vcelku nepochopitelné, že u většiny změn územního plánu se vůbec nehodnotí jejich dopad na životní prostředí. To, zda se bude tento vliv hodnotit, je přitom na rozhodnutí magistrátu. Některé ze změn, které se dnes řeší, vůbec nejsou celoměstsky významné. V Praze je stále 13 % ploch pro výstavbu bytů volných a přitom se vymezují další území, zpravidla na úkor zeleně a sportovišť, k zástavbě. To odporuje zákonu a takové záměry by měly být vyřazeny."

Konkrétní připomínky občanů se týkaly výstavby na místě bývalých mrazíren v Sedlci, výstavby Velkých Roztyl, těžby štěrkopísků a skládkování odpadů v Radotíně (projekt tzv. Radotínských jezer), zástavby prostorů bývalých Strnadových zahradnictví ve Vokovicích.

Fotogalerie z veřejného projednávání

  • Arnika: Centrum pro podporu občanů
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha