Vratné skleněné lahve jsou šetrné k životnímu prostředí i zdraví

Skleněné vratné lahve se vytrácejí z obchodů. Vytlačují je PET lahve, ve kterých se dnes prodávají dvě třetiny balených nealko nápojů, z části i pivo. Přitom vratné sklo je šetrnější k životnímu prostředí (jak z hlediska emisí škodlivin, tak z hlediska produkce odpadů), opakovaně použité láhve jsou levnější a zodpovědnost za jejich užití nese výrobce. Skleněné lahve na rozdíl od PET lahví nepropouští kyslík ani oxid uhličitý a neuvolňují se z něho žádné škodlivé látky, proto představují ideální obal pro nápoje.

foto_lahve

K nevýhodám skla patří jeho vyšší hmotnost. Starší studie životního cyklu (LCA), od Moniky Přibylové, však ukázala, že pokud nápoj přepravujeme po území České republiky, nemá vyšší hmotnost obalu takový vliv, aby to převážilo výhody obalu. Vratné lahve se vytrácí především díky způsobu a kultuře prodeje. Výroba se koncentruje do velkých provozů a tím rostou přepravní vzdálenosti. Prázdné obaly potřebují skladový prostor, lidskou práci. Vysoká konkurence nutí firmy i obchody šetřit, hledat nové cesty k zákazníkům.

Způsob a kulturu prodeje může ovlivnit každý z nás svým nákupním a spotřebním chováním. Naše poptávka po vratných lahvích a jejich upřednostňování vytvoří tlak na prodejce, kteří přizpůsobí svoji nabídku požadavkům zákazníka. Volný trh s nápojovými obaly by měl být ovšem regulován i státem, neboť vratný obal je ideální preventivní opatření z hlediska vzniku odpadu.

Související stránky:

Životní cyklus vratné skleněné láhve

Výhody vratných lahví

Zákon a vratné láhve

Dobré pivo