Výrobní plochy Trabantská v Satalicích

Praha 9 - Satalice | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Trabantská ulice v Satalicích
Zdroj: Wikimedia
Průmysl a sklady na polích zatímco brownfieldy leží ladem

Na okraji Satalic při silnici do Kbel se dnes nachází plechové haly výrobního družstva, které se rozhodlo expandovat. Podobnými halami jsou obklopeny nejen Satalice, ale mnohé další okrajové městské části Prahy. Předmětná změna územního plánu Z 1672 spočívá v rozšíření plochy nerušící výroby a služeb na úkor luk a pastvin. Stávající i budoucí zástavba v této lokalitě Satalic je příkladem necitlivého zásahu do volné krajiny a nevratné likvidace zemědělské půdy nejvyšší kvality – I. třídy ochrany.

Přitom v platném územním plánu je dnes vymezeno celkem 1 346 hektarů území nerušící výroby a služeb, z čehož nevyužitých je celých 200 hektarů (průmyslových území je 462 ha, z toho nevyužitých 28 ha). Stavební zákon, stejně jako nové zásady územního rozvoje Prahy stanovují povinnost přednostně využívat zastavěného území a „účinnými nástroji preferovat rozvoj v území zastavitelném a transformačním („brownfields“) před expanzí do ploch městské zeleně, zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkce lesa.“ Uvedená změna je sice malého rozsahu, ale v součtu s dalšími v balících změ, jde zcela proti uvedeným hlavním zásadám územního plánování a udržitelného rozvoje lidských sídel.

 


Zvětšit mapu

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu