Výsledky biomonitoringu v Arménii odhalily zdravotní zátěž obyvatel severní části provincie Lori

11.12.2020 - METS AYRUM / PRAHA | Tiskové zprávy
Vzorkování v Arménii v září 2020.
FOTO: Kristina Ter-Matevosyan
Arnika spolu s partnerskými nevládními organizacemi Centrum pro aktivizaci a podporu obyvatel (CCMS) a informační organizací EcoLur provedly další průzkum zdravotní zátěže obyvatel komunit, tentokrát v okolí funkčního odkaliště Nahatak ve sdružené komunitě Akhtala v provincii Lori. Výsledky potvrdily v zájmové lokalitě vyšší zátěž oproti referenční, těžbou nezatížené komunitě Achajur v marzu Tavuš. Zjištění letošního biomonitoringu budou představena prostřednictvím online konference “Za čistý rozvoj regionu Tumanyan”, která proběhne 15. prosince 2020 od 12:00. 

Publikace ke stažení v angličtině nebo v ruštině.

Tento biomonitoring je pokračováním předchozích studií, které prokázaly vysoký obsah těžkých kovů a toxických sloučenin v severní průmyslové těžařské oblasti v marzu Lori, a to ve vodě, půdě, sedimentech, zemědělských produktech, a také vyšší úrovně karcinogenních a nekarcinogenních rizik těžkých kovů pro lidské zdraví. Nový výzkum se zaměřil na biomonitoring znečišťujících látek v organismu a na stanovení míry zátěže těžkých kovů v tělech různých věkových a genderových skupin místních obyvatel. Odebrané vzorky byly analyzovány v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem za finanční podpory Programu transformační spolupráce Transition Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Výsledky biomonitoringu prokázaly významný rozdíl koncentrací arsenu, mědi a kadmia mezi referenční a zájmovou oblasti, přičemž byla potvrzena zvýšená míra rizika pro dětskou populaci. „Výsledky provedených analýz vzorků moči odebraných v lokalitě Čočkan, Mets Ayrum a Poker Ayrum potvrzují možnost zvýšeného vystavení arsenu u místních obyvatel ve srovnání s kontrolní lokalitou v provincii Tavuš. Průměrná hodnota arsenu v moči totiž byla o více než 20 % vyšší než v kontrolní skupině. Zajímavé je i zjištění, že u dětí do 7 let věku jsme našli hladiny arsenu podstatně vyšší než u dospělých,“ vysvětluje autor studie, MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro hodnocení zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví. 

Vliv současné ekologické situace na místní komunity rovněž potvrzují i výsledky provedeného sociologického průzkumu. Dle jejich názorů místní samospráva nepodniká nutné kroky a dostatečně nepodporuje zlepšení stavu životního prostředí v regionu. Nízkou kvalitu prostředí rovněž spojují s obtížemi v zemědělství a výskytem onemocnění. Tuto situaci komentuje Oleg Dulgaryan, ředitel CCMS: „Je důležité si uvědomit, že místní obyvatelstvo si je dobře vědomo hrozeb a skutečností spojených s dopadem znečištění životního prostředí na jejich zdraví a ekonomický blahobyt a vyžaduje od státu seriózní posouzení, s ohledem na kompenzace za již způsobené újmy, i dekontaminaci životního prostředí, které obývají. V současné době však neexistují žádné mechanismy hodnocení a nápravy.“

Odkaz na ZOOM konferenci “Za čistý rozvoj regionu Tumanyan” je k nalezení na facebookové události. Konference se zúčastní místní aktivisté, zástupci veřejnosti, odpovědné státní orgány a místní správy a bude představen také videoklip „Děti Akhtaly ve znamení arsenu“.

Naše aktivity jsou financovány z prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky v rámci Programu transformační spolupráce Transition.

loga armenie opravena

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu