Výsledky testů spotřebního zboží

20.10.2011 - Zlín
V plastové hračce robota byly látky negativně ovlivňující vývoj dětí a imunitní systém – tzv. polybromované bifenylétery, které patří mezi zpomalovače hoření. 

Z barvy dalších čtyř testovaných výrobků -  keramických a skleněných hrnků - se uvolňoval další toxický prvek – olovo, a u jednoho z prověřovaných hrnků (vzorek číslo 412103350-02, červený potisk se smajlíky) bylo potvrzeno uvolňování toxického kadmia nad zákonem stanovený limit. Testy, které Arnika nechala provést v certifikované laboratoři ITC ve Zlíně, tak ukázaly, že nebezpečné látky se mohou vyskytovat v předmětech denní potřeby.

Banner-stika

Sledujte nás: