Výsypka lomu Hájek u Ostrova

Karlovarský kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 6.8.2017
S bývalou výrobou pesticidů (lindanu a hexachlorcyklohexanu) ve Spolaně Neratovice je spjata jedna z významných ekologických zátěží v České republice, která je ovšem ve srovnání se Spolanou daleko méně známa. Je to skládka odpadních chemikálií ze Spolany v tělese výsypky lomu Hájek u stejnojmenné obce (jihozápadně od Ostrova).

V 60. letech státní orgány (se souhlasem Ministerstva zdravotnictví) rozhodly, že do výsypky lomu Hájek budou uloženy odpadní chemikálie z výroby ve Spolaně Neratovice. Tyto látky byly v letech 1966 až 1968 naváženy do různých míst výsypky, ať už v kovových sudech, papírových obalech anebo volně ložené. Odhadované množství takto uložených chemikálií ve výsypce je 3.000 - 5.000 t.

Později se ukázalo, že výsypka byla založena nevhodně. Podmáčení paty výsypky vyústilo v roce 1977 v sesuv zeminy, při němž došlo k obnažení v tělese výsypky uložených chlorovaných organických látek. Tato stará ekologická zátěž je dnes částečně zabezpečena proti únikům toxických látek do okolního prostředí, ale samotné chemikálie v tělese výsypky stále jsou. Byla zjištěna kontaminace chovných rybníků na Ostrovském potoce.

Fotografie

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu