Workshop: Ochrana zeleně

30.11.2011 - Praha
V poslední listopadový den roku 2011 uspořádala Arnika workshop týkající se ochrany zeleně. Setkání milovníků a obránců stromů zahájil vedoucí kampaně "Zachraňme stromy" Jakub Esterka exkurzí po Střeleckém ostrově, kde měla proběhnout necitlivá rekonstrukce parku. V současnosti se o její konečné podobě opět jedná. Na exkurzi navázala paní doktorka Jitka Jelínková z České inspekce životního prostředí, která si připravila přednášku k tématu současné právní ochrany dřevin. Foto: Jan Losenický

Banner-stika

Sledujte nás: