Zachování aleje na břehu Moravy si přeje tisícovka občanů

15.2.2012 - UHERSKÉ HRADIŠTĚ / Společná tisková zpráva občanského sdružení Chraňme zeleň a sdružení Arnika | Tiskové zprávy
Právě takové číslo je podepsáno pod peticí vyzývající k zachování lipové aleje na břehu řeky Moravy, k šetrnějším zásahům do městské zeleně a k většímu přídělu peněz, který se každoročně uvolňuje na zeleň z rozpočtu města. Zástupci petičního výboru, občanského sdružení Chraňme zeleň a sdružení Arnika ji dnes odpoledne předali zástupcům města Uherské Hradiště. V rámci happeningu „Nepulte, posuňte!" obdrželi zástupci města od občanských sdružení také polovinu marcipánové figurky ve tvaru stromu. Symbolizuje nesmyslnost vykácení poloviny aleje na břehu řeky Moravy kvůli protipovodňovým opatřením. V těchto dnech Krajský úřad Zlínského kraje přezkoumává podnět České inspekce životního prostředí.

„Pokud se vykácí jedna řada aleje, ta druhá kvůli propojenému kořenovému systému brzy zahyne také. Pokud by pro Uherské Hradiště jako „Město stromů" byla zeleň skutečně prioritou, mohla se plánovaná hráz včas posunout o pár metrů vedle a alej by zůstala stát celá. Alternativou je i ochrana stávajících lužních lesů a budování suchých poldrů. Staré Město ale k tomu vhodné pozemky v záplavové oblasti raději prodává nadnárodním společnostem," dodává Lea Hudcová, členka občanského sdružení Chraňme zeleň. „Touto akcí chceme město upozornit na to, že zachování aleje není předmětem zájmu jen pár obyvatel, ale téměř tisíce lidí," komentuje akci zástupkyně petičního výboru Lenka Karhanová.

„V dnešní době, kdy aleje z krajiny velmi rychle mizí, ať už jako domnělá překážka dopravy či z jiných důvodů, je jejich ochrana velmi aktuální. Nelhostejnost místních občanů k plánovanému kácení poukazuje na to, že úcta ke krajině a k dědictví našich předků ještě nejsou vyprázdněné pojmy," říká Jana Altunkaya, vedoucí uherskohradišťské pobočky sdružení Arnika.

Právě ve věci zásahu do krajinného rázu upozornila České inspekce životního prostředí na možné pochybení Městského úřadu v Uherském Hradišti. Ten se například zabýval ochranou pouze jednoho významného krajinného prvku ze tří1), neposoudil funkčně estetický význam jednotlivých dřevin a není jasné, jestli náhradní výsadba (plánovaná jinde a s jiným účelem) nahradí ekologickou újmu vzniklou kácením aleje. Nyní tento podnět přezkoumává Krajský úřad Zlínského kraje. Stejně tak nebyl právně v pořádku2) a na stolech krajských úředníků skončil dokument Městského úřadu Staré Město (na jehož katastru alej také leží) povolující kácení.

V průběhu happeningu účastníci zvali kolemjdoucí na komponovaný večer o stromech v kavárně Portál, který se uskuteční 2. března v 17 hodin. A také na možná poslední procházku do ohrožené aleje, na kterou společně vyrazili na závěr happeningu.

V rámci protipovodňového opatření na řece Moravě se má pokácet asi devadesátiletá lipová alej čítající více než sto stromů. Alej vede po pravém břehu řeky k jejímu slepému ramenu, nazývanému Kobylica. Protože Povodí Moravy, které alej mělo udržovat, péči o ni zanedbalo, vyžaduje mnoho stromů zdravotní ořez a další údržbu. Přesto je tato alej přírodně-kulturním dědictvím, které je nutné chránit a řádně spravovat.

Uherskohradišťské stromořadí také bojovalo o vítězství v anketě Alej roku 2011 a nakonec se umístilo na stříbrné příčce.

Poznámky:

1) Krom aleje je významným krajinným prvkem i říční niva a vodní tok. Správní orgán se ovšem nezabýval, jestli záměr (protipovodňové opatření) ohrozí ekologicko-stabilizační funkce těchto významných krajinných prvků. (Dle podnětu zaslaného na Krajský úřad Zlínského kraje dne 7. 2. 2012.)

2) Dle konstatování ČIŽP (vyjádření ze dne 23. 1. 2012) obsahovalo povolení ke kácení vydané Městským úřadem Staré Město závažné právní vady, pro které je třeba považovat je za právní akt vydaný v rozporu se zákonem.


P7050335-1P7050347-1P7050374-1

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu