en ru

Zahraniční odborníci se vyjádřili k zatížení Lysé nad Labem dioxiny

7.5.2004 - LYSÁ NAD LABEM | Tiskové zprávy
Zahraniční účastníci mezinárodní konference „Perzistentní organické látky, odpady a chemická politika v Evropě„ pořádané sítí IPEN a sdružením Arnika v Brandýse nad Labem se seznámili s výsledky měření dioxinů (1) v krvi mužů a v tělech zvířat z Lysé nad Labem (2). Na dnešní tiskové konferenci je pak komentoval oficiální konzultant Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), ruský epidemiolog Boris Revič, Pat Costner - odbornice na chemické procesy pracující pro Greenpeace International a Jack Weinberg - spolupředsedající mezinárodní síti IPEN (3).

Epidemiolog Boris Revič dnes označil spalovnu nebezpečných odpadů za možný zdroj dioxinů zjištěných v krvi mužů z Lysé. Řekl doslova: „Hladina dioxinů a PCB (4) zjištěná v krvi testovaných lidí z Lysé nad Labem je významně vyšší než u srovnávací skupiny z Benešova. Profil dioxinů zjištěných v krvi mužů z Lysé nad Labem je typický pro spalovací zdroje, k jakým patří i spalovny odpadů.„

Pat Costner řekla: „Neexistuje žádná bezpečná hladina dioxinů v životním prostředí. Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila, že denní příjem dioxinů ve WHO-TEQ by neměl překročit 1 pg/kg tělesné váhy/den a zároveň konstatovala, že celkový příjem dioxinů je nutné trvale snižovat.„ Podpořila také Revičův názor: „Pro spalovací zdroje jako například spalovny odpadů je typická převaha furanů nad dioxiny (1), tak je tomu i v nálezech dioxinů v krvi lidí žijících v Lysé nad Labem.„ „Publikovaná epidemiologická studie bohužel neobsahuje dostatek informací o vztahu mezi zjištěnými hladinami dioxinů a stravovacími návyky testovaných osob,„ doplnil Revič.

Lysá nad Labem je jedním z případů znečištění životního prostředí látkami, k jakým patří dioxiny a polychlorované bifenyly (PCB), kterým se účastníci konference v Brandýse nad Labem věnovali. Seznámili se mimo jiné také s příklady ruských měst zamořených dioxiny anebo PCB jako například Čapajevsk a Serpuchov. V Čapajevsku jsou provozy chlórové chemie podobné Spolaně Neratovice před řadou let. „Jediným řešením, jak se zbavit toxického znečištění ať už v Evropě nebo jinde na světě, je eliminace zdrojů toxických látek jako dioxiny anebo PCB. K tomu by mělo napomoci důsledné naplnění cílů Stockholmské úmluvy (5),„ konstatoval Jack Weinberg z USA, spolupředsedající mezinárodní sítě IPEN.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu