en ru

Zástupci 20 zemí světa požadují nahradit spalovny odpadů

20.1.2003 - PRAHA | Tiskové zprávy
Nahradit spalovny odpadů destrukčními nespalovacími technologiemi. Tak zní hlavní požadavek deklarace, pod kterou se podepsali zástupci nevládních organizací z 20 zemí světa. Deklarace je určena vládám a organizaci OSN pro životní prostředí UNEP. Její text vznikl na mezinárodní konferenci o nespalovacích technologiích pro likvidaci POPs (1), kterou pořádaly organizace Arnika, IPEN (2) a UNIDO (3).„Víme, že již existují odzkoušené a na trhu dostupné nespalovací technologie pro destrukci starých zásob persistentních organických látek. Požadujeme, aby tyto technologie byly upřednostňovány v praxi oproti těm technologiím, při jejichž použití dále vznikají persistentní toxické látky jako například spalování,“ píše se v deklaraci.

„Pro naši zemi jsou tyto technologie důležité především pro likvidaci zásob starých pesticidů a pomohou nám ušetřit naši zemi od dalšího toxického znečištění,“ uvedla signatářka deklarace Rebecca Nalunkuuma z organizace Wildlife clubs of Uganda.

Deklarace je zároveň výzvou vládám jednotlivých zemí, aby ratifikovaly Stockholmskou úmluvu a podílely se na zmapování a sanaci zásob POPs a starých ekologických zátěží, kde se tyto látky vyskytují.

Poznámky:

(1) POPs - Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti všech živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Člověk je jimi ohrožen nejvíce, protože stojí na vrcholu potravního řetězce.

(2) IPEN - International POPs Elimination Network je mezinárodní síť nevládních organizací spolupracujících na prosazování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Cílem této sítě je zákaz a eliminace těchto látek (např. aldrinu, dieldrinu, endrinu, DDT, chlordanu, heptachloru, hexachlorbenzenu, mirexu, toxaphenu, PCB a dioxinů). Síť vznikla souběžně s počátkem procesu příprav mezinárodní úmluvy na jaře roku 1998. Arnika je její členskou organizací počátku. Práce IPEN se nyní zúčastňuje již přes 350 nevládních organizací z celého světa. Stockholmská úmluva byla podepsána v květnu 2001 ve Stockholmu a Česká republika ji již ratifikovala.

(3) UNIDO - Organizace pro průmyslový rozvoj Organizace Spojených národů, která sídlí ve Vídni. Tato instituce se stala také donátorem příprav českého Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu