en ru


Zastupitelé Lysé nad Labem neschválili spalovně změnu územního plánu, Arnika to vítá

6.9.2006 - LYSÁ NAD LABEM | Novinky
Na svém středečním zasedání se Zastupitelstvo města Lysá nad Labem už podruhé zabývalo žádostí firmy BDW Line, majitele spalovny nebezpečných odpadů nad městem, o změnu územního plánu. Ta měla spalovně uvolnit cestu k pálení odpadní munice a střelného prachu. Zastupitelé se žádostí zabývali již v červnu tohoto roku a své rozhodnutí odložili až po veřejné diskusi, kterou později svolali na pondělí 4. září. Jak se dalo očekávat, většina přítomných občanů na diskusi tento týden vyjádřila nesouhlas s tím, aby město spalovně vyšlo vstříc. Zastupitelé přání občanů respektovali a žádost spalovny zamítli. Sdružení Arnika jejich rozhodnutí vítá.

Na svém středečním zasedání se Zastupitelstvo města Lysá nad Labem už podruhé zabývalo žádostí firmy BDW Line, majitele spalovny nebezpečných odpadů nad městem, o změnu územního plánu. Ta měla spalovně uvolnit cestu k pálení odpadní munice a střelného prachu. Zastupitelé se žádostí zabývali již v červnu tohoto roku a své rozhodnutí odložili až po veřejné diskusi, kterou později svolali na pondělí 4. září. Jak se dalo očekávat, většina přítomných občanů na diskusi tento týden vyjádřila nesouhlas s tím, aby město spalovně vyšlo vstříc. Zastupitelé přání občanů respektovali a žádost spalovny zamítli. Sdružení Arnika jejich rozhodnutí vítá.

"Představitelé města se ve vztahu ke spalovně po dlouhé době rozhodli správně. Firmy provozující spalovnu toho již hodně naslibovaly, ale většinu slibu buď neplní vůbec anebo jim to dlouho trvá. BDW Line zatím spalovnu nedovybavila ani skladem nebezpečných odpadů ani novým silem na popílek s vysokým obsahem nebezpečných dioxinů. Jeho úniky ze špatně zajištěného sila přitom mohou být významným zdrojem kontaminace okolí. Na veřejném shromáždění firma přiznala, že společně se střelným prachem hodlá kapacitu zařízení naplnit dalšími odpady, a proto dovybavení doporučené procesem EIA potřebuje," připomněl nedostatky spalovny předseda sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Pondělní diskuse se místy vracela k problému, zda vůbec trpět spalovnu na území města. "Nic městu nepřináší. Jen znečišťuje životní prostředí," shrnula výhrady jedna z obyvatelek města, paní Jana Jaklová.

Je zjevné, že firma hledá takový odpad, který by spalovnu vytáhl z ekonomických problémů. Odpovídá tomu snaha pálit nebezpečné odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) i současná snaha o pálení vyřazené munice a střelného prachu. "Zdá se, že myšlenku pálení odpadů s vysokým obsahem PCB již BDW Line opustila. Soudíme tak na základě informací z Krajského úřadu Středočeského kraje, podle kterých nedošlo na zkoušku spalování těchto odpadů, kterou měla spalovna povolenou," doplnil Petrlík.

Na veřejném shromáždění navíc jednatel BDW Line Ing. Alexis Welter přiznal, že spalovna je v červených číslech a střelný prach by ji mohl na dlouho dostat do černých čísel, tedy přinést zisk. Ten také na veřejné diskusi nedokázal vysvětlit, kdo stojí za kyperskou firmou Senaco Holdings Limited, jíž je BDW Line dceřinnou společností. "S majiteli kyperské firmy, jež vlastní BDW Line se neznám," řekl. Tato tajemnost firmě na důvěryhodnosti v očích obyvatel nepřidala.

Zvrat v rozhodnutí města může ještě nastat při schvalování nového územního plánu města, které proběhne v příštím roce, tedy až po komunálních volbách.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha