Záznamy z konference Aleje 2014

7.1.2015 - Praha
Konference Aleje 2014 s podtitulem "Návrat alejí ke komunikacím" se letos uskutečnila  v Praze. Pozvali jsme odborníky z Česka i ze zahraničí, aby se s Vámi podělili o své zkušenosti s ochranou stromů a silničních stromořadí. Diskutovalo se o projektech nových výsadeb v péči silničních zpráv i krajských úřadů a odborníci ze zahraničí se s  námi podělili o příklady dobré praxe i občanských kampaní.  V úvodu vystoupil zástupce Ministerstva životního prostředí s novinkami v právních předpisech a komentářem k aktuálním kauzám řešeným orgány ochrany přírody v České republice.  Na záznamy příspěvků z konference se můžete podívat na této stránce.

Den konání: pátek, 28. listopadu 2014
Místo konání:  budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1

Pátek 28. 11. 2014 - Konference

Aktuality z praxe orgánů ochrany přírody

Ing. Pavel Chotěbor, mInisterstvo životního prostředí: Změny právní úpravy ochrany dřevin rostoucích mimo les

Návrat alejí ke komunikacím – prezentace projektů obnovy  alejí kolem silnic – 1. část

Ing. Jiří Lávic, projektant, AF-CITYPLAN s.r.o., Praha: Aleje a doprovodná zeleň při projektování pozemních komunikací

Ing. František Weisbauer, ekolog, Správa a údržba silnic Pardubického kraje:  Nové výsadby kolem silnic v Pardubickém kraji

Mgr. Lenka Polachová, projektant, RADDIT Consulting, s.r.o,  Ostrava.:  Dlouhá cesta k alejím - Zkušenosti s plánováním výsadby alejí v Moravskoslezském kraji

Mgr. Radek Kaňa, starosta, Obec Šilheřovice: Obnova historických alejí v Šilheřovicích – technologie a následná péče

 

 Návrat alejí ke komunikacím – prezentace projektů obnovy  alejí kolem silnic – 2. část 

Ing. Josef Souček, dendrolog, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu: Aleje Kamenicka – přístupy k obnově a údržbě

Mgr. Tereza Aubrechtová, VŠ odborník a pedagog,  katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě: Mapování alejí a stromořadí Moravskoslezského kraje

 

  Aleje a silnice – příklady z praxe v  Evropské Unii         

Piotr Tyszko – Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Polsko:  Cesty pro přírodu -Ochrana stromů podél cest v Polsku 

Elke Thiele, SIEBENGRÜNDE - Büro für Kommunikation, Německo: Německá alejová cesta – přínosy pro přírodu a podnikání

Eszter Miókovics, Asociace neziskových organizací Balaton, Maďarsko: Hodnota alejí a  její využití v praxi

RNDr. Marcela Klemensová, spolek Arnika: Zachování alejí podél komunikací – poznatky z praxe neziskové organizace

 

 Prohlédněte si fotogalerii z konferenčních jednání.

 

 1 - ucastnici konference - kopie

 

Sobota 29.11. 2014 - Výprava do alejí Středočeského kraje

Zahraniční hosté i mnozí účastníci z Česka se zúčastnili doprovodného programu konference -  Výpravy do alejí Středočeského kraje. Seznámili se s pozitivními příklady péče o historické aleje a s možnostmi ochrany stromořadí podél silnic při současném zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Setkali se  s odborníky z kraje, kteří o aleje pečují.

Program výpravy do alejí: 

1.  Říčany a Zásmuky: Ing. Milan Petr, odbor životního prostředí MěÚ Říčany

2. Kamenice – příklady údržby a obnovy stromořadí: Ing. Josef Souček, SZKT

 Prohlédněte si fotogalerii z výpravy do alejí Středočeského kraje.
Závěry konference Aleje 2014 - Návrat alejí ke komunikacím:  

1. Stále naléhavější je nutnost najít mechanismus pro vypořádání majetkoprávních problémů při obnovách alejí v bezpečné vzdálenosti od komunikací, a to zejména v souvislosti s aplikací nového občanského zákoníku. Zodpovědná ministerstva musejí najít a publikovat aplikační rámec, který vyváží majetkové vztahy s bezpečnostními a ekologickými požadavky na obnovu alejí podél komunikací.

 2. Pro zajištění bezpečného provozu a dlouhodobé životnosti alejí u komunikací je nutné, aby správci zeleně důsledně využívali všech možností dotačních titulů tak, aby zajistili i následnou péči o nové výsadby.

 3. Péče o zeleň v krajině je vzhledem k dendrologickým, technickým, ekologickým, dopravním, právním a další aspekty multidisciplinární činností. Při rozhodování o výsadbách, péči a obnově zeleně je vhodné do procesu zahrnout všechny relevantní strany, a to včetně místních obyvatel. Důslednou a otevřenou komunikací je v konkrétních případech možné zajistit budoucnost alejí u našich komunikací i bezpečnost provozu na nich.

Konference "Aleje 2013 - Ochrana alejí pro rozvoj regionů"
Web o  konferenci v Uherském Hradišti
Fotogalerie  konference v Uherském Hradišti
Program  konference v Uherském Hradišti

 Logo lišta DBU Švícarů a Partnerství v2

Banner-stika

Sledujte nás: