Ze Spolany unikly tuny chemických látek

30.8.2002 - NERATOVICE | Novinky
Neratovická Spolana zveřejnila ve čtvrtek přehled chemických látek, které z chemičky unikly během povodní do Labe a do ovzduší.

Neratovická Spolana podle zprávy ČTK zveřejnila ve čtvrtek přehled chemických látek, které z chemičky unikly během povodní do Labe a do ovzduší.

Unipetrol tvrdí, že tuny chemikálií životní prostředí a životy lidí vážně neohrozily. Ekologové však ujištění chemičky nevěří. V páteční MF Dnes komentuje Jindřich Petrlík z ekologického sdružení Arnika: "Bohužel, Spolana z mého pohledu pokračuje ve snaze zlehčovat rizika." Bilance se netýká starých ekologických zátěží v podobě dioxinů a rtuti, ani chloru, u něhož firma uvedla dosud jen hrubé odhady. Mluvčí Unipetrolu Tomáš Zikmund uvedl, že uniklé chemické látky buď nejsou pro zdraví lidí nebezpečné, nebo byly dostatečně rozředěny v obrovském množství vody protékajícím korytem Labe. Týká se to podle něho například rakovinotvorného dichlorethanu 1,2, jehož uniklo 50 kilogramů. Silně žíravá kyselina sírová, jíž uniklo 10,6 tuny, byla neutralizována na síran sodný, dodal. "Ujištění Spolany, že se všechno díky velkému množství vody naředilo, takže to nepředstavuje hrozbu pro životní prostředí, vycházejí z mylného předpokladu, že se ředilo do čisté vody," uvedl Petrlík.

Kolik jakých látek ze Spolany uniklo

Úniky do vody:

Ropné produkty 13 717 l

Těžký topný olej (mazut) 30,5 t

Síran amonný 2380 t

Kyselina sírová 10,6 t

Hydroxid vápenatý 150 kg

Hydroxid sodný - pevný 500 kg

Siřičitan sodný 400 kg

Dichloretan 1,2 (EDC) 50 kg

Odpadní lineární alfaolefiny 600 kg

Pěnidlo pro stabilní hasicí zařízení 150 kg

NALCO 150 kg

Chlorid sodný (vakuová sůl) 1 000 t

Soda kalcinovaná 73 t

Chlorid vápenatý 40 t

Vápenný hydrát 1 t

Wollastonit 25 kg

Úniky do ovzduší:

Etylén 40 t

Oxid uhličitý 71 t

Banner-stika

Sledujte nás: